Bezwykopowe naprawy punktowe rur kanalizacyjnych

Naprawa Bezwykopowa

Bezwykopowe renowacje punktowe kanałów metodą LM-LINER są nowoczesnym sposobem naprawy uszkodzeń rur kanalizacyjnych. Metoda ta polega na wstawieniu w miejscu uszkodzenia wkładki naprawczej wykonanej z maty z włókna szklanego nasączonej żywicą mineralno - organiczną.

Z użyciem tej metody naprawiać można rurociągi kanalizacyjne o średnicach od DN100 mm do DN800 mm na dowolnej długości. Metoda ta jest szczególnie uzasadniona w przypadku pojedynczych, punktowych uszkodzeń rurociągu.

bezwykopowo

Metoda ta ma wiele niezaprzeczalnych zalet:

 • brak konieczności wykonywania wykopów i związanych z tym problemów, takich jak wyłączania jezdni z ruchu, odtworzeń nawierzchni, problemów z wodami gruntowymi i wszystkich innych niedogodności związanych z prowadzeniem prac wykopowych
 • w większości przypadków, znacznie niższy koszt w porównaniu do napraw metodami tradycyjnymi (wykopowymi)
 • krótki czas wykonywania prac - ok 2 godzin na jedną naprawę
 • prace prowadzone są poprzez istniejące studnie rewizyjne
 • prace prowadzone mogą być na działających odcinkach kanalizacji - bez konieczności wstrzymywania pracy np. zakładu produkcyjnego
 • pełne dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z PN-EN 13566-4
 • metoda ta jest akceptowana jako sposób naprawy rurociągów kanalizacyjnych przez miejskie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne w całewj Polsce
 • Po naprawie rurociąg jest w pełni uszczelniony (tamowanie napływów wody gruntowej), a jego wytrzymałość w pełni przywrócona lub nawet zwiększona - w porównaniu do wytrzymałości rury pierwotnej
 • warstwa naprawcza charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością chemiczną (ścieki, ługi, kwasy, substancje ropopochodne i inne) oraz mechaniczną
 • przewidywana trwałość warstwy naprawczej jest taka sama jak pierwotnej rury kanalizacyjnej - na wykonane prace udzielamy 10 letniej gwarancji!

Uszkodzony rurociąg kanalizacyjny Uszkodzony rurociąg kanalizacyjny
Paker Od Wewnatrz2 Paker Od Wewnatrz1

Rura przed i po naprawie

Metoda ta jest szczególnie zalecana w przypadku występowania przerostów korzeniowych.

Image Wurzelbbefall

Wrastające korzenie usuwanie są najpierw z użyciem robota frezującego. Po usunięciu korzeniu z rury kanalizacyjnej, miejsce to zabezpieczanie jest wkładem naprawczym od wewnątrz, uniemożliwiając tym samym ponowne wrastanie korzeni do rury w tym miejscu.

robot frezujący

Do wykonywania napraw bezwykopowych wykorzystujemy specjalistyczne maty z włókna szklanego ECR, o specjalnej strukturze, gwarantującej dobre związanie z uszkodzoną rurą oraz dużą wytrzymałość.

Mata szklana ECR do napraw kanalizacji Mata szklana ECR do napraw kanalizacji Mata szklana ECR do napraw kanalizacji
 

Mata szklana ECR

W celu wykonania poprawnej i trwałej naprawy bezwykopowej niezbędne jest:

 • usunięcie luźnych, wystających i ostro zakończonych fragmentów uszkodzonej rury z użyciem robota frezującego
 • dokładne ciśnieniowe czyszczenie rurociągu w celu usunięcia osadów ze ścianek rurociągu
 • wykonanie inspekcji TV przed wykonaniem naprawy
 • odpowiednie dobranie grubości warstwy naprawczej oraz rodzaju żywicy do typu rury oraz charakteru uszkodzenia
 • wykonanie naprawy zgodnie z zalecanym przez producenta procesem oraz zgodnie z PN-EN 13566-4
 • wykonanie kontrolnej inspekcji TV po wykonaniu naprawy

Proces naprawy polega na wprasowaniu w miejscu uszkodzenia maty naprawczej nasączonej żywicą mineralno - organiczną lub poliuretanową. Mata wprowadzana jest precyzyjnie w miejsce uszkodzenia na specjalnym urządzeniu (paker) a następnie wprasowywana pod ciśnieniem do 2 bar.

 pakery do naprawy kanalizacji  nasączanie maty szklanej

W wyniku tego żywica wnika we wszelkie szczeliny i ubytki wzmacniając je.

wniknięcie żywicy w szczelinyrura po naprawienaprawiona rura kanalizacyjna

Mata po zastygnięciu pełni rolę rurociągu zastępczego.

W wyniku naprawy powstaje bardzo gładka warstwa naprawcza o grubości ok 3-4 mm. W porównaniu do innych metod naprawy punktowych (np. wykopowo lub z użyciem stalowych wkładów naprawczych) miejsce zakończenia charakteryzuje bardzo gładkie przejście - co jest szczególnie ważne w przypadku sieci i instalacji sanitarnych.

gładkie przejście wkładu naprawczego paker od wewnątrz paker od wewnątrz

Z użyciem tej metody naprawiać można również uszkodzone łuki kanalizacyjne (kolana).
Paker specjalnego typu pozwala na naprawy nawet w kolanach DN100 mm i łukach 90 stopni.

Poniżej nasza prezentacja takiej naprawy.

przekrój rury po naprawie

naprawa kolana kanalizacyjnegonaprawa kolana kanalizacyjnego

SPRZĘT

 Prace wykonujemy z użyciem specjalistycznego pojazdu, wyposażonego w:

 • zestaw urządzeń do prowadzenia punktowych napraw bezwykopowych na rurociągach od DN100 do DN800
 • kamerę samojezdną oraz wprowadzaną ręcznie do prowadzenia inspekcji TV
 • robota frezującego do przygotowania rurociągu do renowacji oraz usuwania osadów betonowych i korzeni
 • system komputerowy do rejestracji nadzoru i rejestracji przebiegu naprawy

Pojazd zbudowany jest tak, że jest kompletnym pomieszczeniem roboczym, pozwalającym na prowadzenie wszelkich prac niezależnie od warunków pogodowych. Szeroki zakresy jego wyposażenia pozwala na wygodną i wydajną pracę brygady serwisowej do renowacji bezwykopowych kanalizacji.

pojazd dod naprawa bezwykopowychpojazd do napraw bezwykopowych

pojazd do napraw bezwykopowych naprawa kanalizacji wrocław

Firma nasza wykonuje naprawy tą metodą od 2009 roku. Na swoim koncie posiadamy już kilkadziesiąt zakończonych sukcesem napraw

Zagadnienie stosowania napraw metodami bezwykopowymi jest rozwijane i propagowane przez Politechnikę Wrocławską, gdzie działalność prowadzi specjalny wydział: Zakład Inżynierii Miejskiej. Pod jego nadzorem prowadzone są prace badawcze oraz rozwojowe. W marcu 2012r. zaproszeni zostaliśmy do uczestnictwa w specjalnym szkoleniu, mającym na celu zapoznanie się z najnowszymi wynikami ich badań oraz praktycznymi pokazami poprawnego prowadzenia takich napraw. 

certyfikat ukończenia szkolenia