Skip to main content

Bezwykopowe naprawy punktowe rurociągów i rur

Bezwykopowe naprawy punktowe rur kanalizacyjnych

pojazd pogotowia kanalizacyjnego

Bezwykopowe renowacje punktowe kanałów metodą LM-LINER są nowoczesnym sposobem naprawy uszkodzeń rur kanalizacyjnych. Metoda ta polega na wstawieniu w miejscu uszkodzenia wkładki naprawczej wykonanej z maty z włókna szklanego nasączonej żywicą mineralno - organiczną.

Z użyciem tej metody naprawiać można rurociągi kanalizacyjne o średnicach od DN100 mm do DN600 mm na dowolnej długości. Metoda ta jest szczególnie uzasadniona w przypadku pojedynczych, punktowych uszkodzeń rurociągu.

bezwykopowo

Metoda ta ma wiele niezaprzeczalnych zalet:

 • brak konieczności wykonywania wykopów i związanych z tym problemów, takich jak wyłączania jezdni z ruchu, odtworzeń nawierzchni, problemów z wodami gruntowymi i wszystkich innych niedogodności związanych z prowadzeniem prac wykopowych

 • w większości przypadków, znacznie niższy koszt w porównaniu do napraw metodami tradycyjnymi (wykopowymi)

 • krótki czas wykonywania prac - ok 2 godzin na jedną naprawę

 • prace prowadzone są poprzez istniejące studnie rewizyjne

 • prace prowadzone mogą być na działających odcinkach kanalizacji - bez konieczności wstrzymywania pracy np. zakładu produkcyjnego

 • pełne dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z PN-EN 13566-4
 • metoda ta jest akceptowana jako sposób naprawy rurociągów kanalizacyjnych przez miejskie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne w całej Polsce

 • Po naprawie rurociąg jest w pełni uszczelniony (zatamowanie napływów wody gruntowej), a jego wytrzymałość w pełni przywrócona lub nawet zwiększona - w porównaniu do wytrzymałości rury pierwotnej

 • warstwa naprawcza charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością chemiczną (ścieki, ługi, kwasy, substancje ropopochodne i inne) oraz mechaniczną

 • przewidywana trwałość warstwy naprawczej jest taka sama jak pierwotnej rury kanalizacyjnej - na wykonane prace udzielamy 10 letniej gwarancji!

Rurociąg przed i po naprawie:

Uszkodzony rurociąg kanalizacyjny
Uszkodzony rurociąg kanalizacyjny
Rurociąg kanalizacyjny po naprawie pakerem
Kanalizacja po naprawie pakerem

Metoda ta jest szczególnie zalecana w przypadku występowania przerostów korzeniowych

Korzenie wrastające do rury kanalizacyjnej

Jednym z wielu problemów eksploatacyjnych zewnętrznych sieci kanalizacyjnych jest wrastanie korzeni drzew do ich wnętrza. Z biegiem czasu, dochodzi do zmniejszenia prześwitu w rurach oraz poważnych uszkodzeń samych rur. Wrastający do kanalizacji korzeń intensywnie się rozrasta i rozsadza rurę w miejscu wrastania. Wielkrotnie spotykaliśmy sytuację, że korzenie, od miejsca wrośnięcia sięgały nawet 20 - 30 metrów wgłąb rurociągu, całkowicie blokując przepływ. Najczęściej, w takiej sytuacji konieczna może być już wymiana rury kanalizacyjnej metodą tradycjną (wykop). 

Jednak, jeżeli problem zostanie odpowiednio wcześniej zdiagnozowany, możliwe jest podjęcie działań, które pozwolą odzyskać pełny przepływ w rurociągu kanalizacyjnym oraz zabezpieczyć miejsce wrastania korzeni na kolejne lata:

Wstępnie korzenie usuwane są z użyciem silnych pojazdów do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji

robot frezujący do kanalizacji

Wrastające korzenie usuwanie są najpierw z użyciem robota frezującego. Po usunięciu korzeniu z rury kanalizacyjnej, miejsce to zabezpieczanie jest wkładem naprawczym od wewnątrz, uniemożliwiając tym samym ponowne wrastanie korzeni do rury w tym miejscu.

bezwykopowa naprawa rury kanalizacyjnej - paker

Montaż wkładu naprawczego, w miejscu gdzie wrastały korzenie. Uszczelnia on uszkodzone miejsce i całkowicie uniemożliwia ponowne wrastanie korzeni w tym miejscu. 

Do wykonywania napraw bezwykopowych wykorzystujemy specjalistyczne maty z włókna szklanego ECR o specjalnej strukturze, gwarantującej dobre związanie z uszkodzoną rurą oraz dużą wytrzymałość.

W celu wykonania poprawnej i trwałej naprawy bezwykopowej niezbędne jest:

 • usunięcie luźnych, wystających i ostro zakończonych fragmentów uszkodzonej rury z użyciem robota frezującego
 • dokładne ciśnieniowe czyszczenie rurociągu w celu usunięcia osadów ze ścianek rurociągu
 • wykonanie inspekcji TV przed wykonaniem naprawy
 • odpowiednie dobranie grubości warstwy naprawczej oraz rodzaju żywicy do typu rury oraz charakteru uszkodzenia
 • wykonanie naprawy zgodnie z zalecanym przez producenta procesem oraz zgodnie z PN-EN 13566-4
 • wykonanie kontrolnej inspekcji TV po wykonaniu naprawy

Proces naprawy polega na wprasowaniu w miejscu uszkodzenia maty naprawczej nasączonej żywicą mineralno - organiczną lub poliuretanową. Mata wprowadzana jest precyzyjnie w miejsce uszkodzenia na specjalnym urządzeniu (paker) a następnie wprasowywana pod ciśnieniem do 2 bar.

pakery do naprawy kanalizacji
nasączanie maty szklanej

W wyniku tego żywica wnika we wszelkie szczeliny i ubytki wzmacniając je.

wniknięcie żywicy w szczeliny
naprawiona rura kanalizacyjna

Mata po zastygnięciu pełni rolę rurociągu zastępczego.

W wyniku naprawy powstaje bardzo gładka warstwa naprawcza o grubości ok 3-4 mm. W porównaniu do innych metod naprawy punktowych (np. wykopowo lub z użyciem stalowych wkładów naprawczych) miejsce zakończenia charakteryzuje bardzo gładkie przejście - co jest szczególnie ważne w przypadku sieci i instalacji sanitarnych.

gładkie przejście wkładu naprawczego
paker od wewnątrz
paker od wewnątrz

Z użyciem tej metody naprawiać można również uszkodzone łuki kanalizacyjne (kolana).
Paker specjalnego typu pozwala na naprawy nawet w kolanach DN100 mm i łukach 90 stopni.

Poniżej nasza prezentacja takiej naprawy.

przekrój rury po naprawie
naprawa kolana kanalizacyjnego
naprawa kolana kanalizacyjnego

SPRZĘT DO NAPRAW BEZWYKOPOWYCH

 Prace wykonujemy z użyciem specjalistycznego pojazdu, wyposażonego w:

 • zestaw urządzeń do prowadzenia punktowych napraw bezwykopowych na rurociągach od DN100 do DN800

 • kamerę samojezdną oraz wprowadzaną ręcznie do prowadzenia inspekcji TV

 • robota frezującego do przygotowania rurociągu do renowacji oraz usuwania osadów betonowych i korzeni

 • system komputerowy do rejestracji nadzoru i rejestracji przebiegu naprawy

Pojazd zbudowany jest tak, że jest kompletnym pomieszczeniem roboczym, pozwalającym na prowadzenie wszelkich prac niezależnie od warunków pogodowych. Szeroki zakresy jego wyposażenia pozwala na wygodną i wydajną pracę brygady serwisowej do renowacji bezwykopowych kanalizacji.

pojazd do napraw bezwykopowych kanalizacji
pojazd do napraw bezwykopowych kanalizacji
pojazd do napraw bezwykopowych kanalizacji
pojazd do napraw bezwykopowych kanalizacji

Nasza firma wykonuje naprawy tą metodą od 2009 roku. Na swoim koncie posiadamy już kilkaset zakończonych sukcesem napraw. 

Zagadnienie stosowania napraw metodami bezwykopowymi jest rozwijane i propagowane przez Politechnikę Wrocławską, gdzie działalność prowadzi specjalny wydział: Zakład Inżynierii Miejskiej. Pod jego nadzorem prowadzone są prace badawcze oraz rozwojowe. W marcu 2012r. zaproszeni zostaliśmy do uczestnictwa w specjalnym szkoleniu, mającym na celu zapoznanie się z najnowszymi wynikami ich badań oraz praktycznymi pokazami poprawnego prowadzenia takich napraw. 

certyfikat szkolenia naprawy bezrozkopowe kanalizacji

Awaria? Pytanie ?

Zapraszamy do kontaktu przez cały tydzień
od godz. 7:00 do godz. 18:00

Godziny realizacji zleceń:

PON - PT. : 07:00 - 18:00
Dni wolne: 08:00 - 14:00

Copyright © 2020 EKOS - Pogotowie kanalizacyjne - Wrocław. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie zdjęć tylko po podaniu źródła www.kanalizacja.com