czyszczenie przepompowni ściekówFirma nasza świadczy usługi serwisu i czyszczenia przepompowni ścieków. Wykonujemy:

  • gruntowne czyszczenie dna, ścian i pomp w przepowni z użyciem pojazdu ssąco - płuczącego
  • przegląd i naprawy pomp oraz układów automatyki
  • okresowe przeglądy przepompowni
  • naprawy i remonty przepompowni ścieków

Usługi świadczymy dla wielu Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych oraz gminnych zakładów komunalnych w okolicach Wrocławia.Wieloletnia współpraca z powyższymi jednostkami potwierdza konkrencyjność cen oraz jakość świadczonych usług.

Czyszczeniu i serwisowi poddajemy zarówno duże przepompownie ścieków sanitranych lub deszczowych (z użyciem pojazdów ssąco - płuczących) jak i małe przepompownie zamontowane w budynkach (bary, restauracje, parkingi podziemne).

Odświeżanie galerii zdjęć ......