Skip to main content

Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji

Wuko - ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji - opis metody

Czyszczenie kanalizacji strumieniami wody pod wysokim ciśnieniem (120 - 200 bar)
Ciśnieniowe czyszczenie kanału

Metoda "WUKO" polega na czyszczeniu sieci kanalizacyjnej z użyciem strumieni wody pod dużym ciśnieniem (do 200 bar). Dzięki silnym strumieniom wody skierowanym do tyłu, zanieczyszczenia są rozbijane i wypłukiwane za dyszę. Doskonale nadaje się do czyszczenia każdej kanalizacji sanitarnej i deszczowej z ziemi, tłuszczów itp. W zależności od typu osadów, rodzaju kanalizacji lub miejsca zatoru wykorzystuje się różne dysze czyszczące, np. ze strumieniami rotacyjnymi - rozbijające nawet stare, twarde osady. Pracujemy tylko na najwyższej jakości dyszach firmy ENZ Golden Jet (Szwajcaria) oraz KEG (Niemcy).

Przy udrażnianiu rur, rozbite osady zmywane są w dół, do głównych kolektorów kanalizacyjnych. Jeżeli jednak tych osadów w rurociągu kanalizacyjnym jest dużo, należy użyć pojazdu ssąco - płuczącego, który odessa te osady w studzience rewizyjnej. Duże ilości osadów ciężkich osadów (np. piasek, gruz, ziemia, kamienie) mogą doprowadzić do awarii kanalizacji, w niżej położonych odcinkach.

Najlepsze efekty w stosowaniu tej metody uzyskuje się w przypadku rurociągów o ogólnie dobrym stanie technicznym. Metoda ta ma w pewnych przypadkach swoje ograniczenia. W przypadku np. sieci starszych, uszkodzonych, niepoprawnie wykonanych, mocno zanieczyszczonych lub z wrastającymi korzeniami drzew zaleca się bardziej efektywną - metodę ELEKTROMECHANICZNĄ

ciśnieniowe czyszczenie rurociągu

Rura przed czyszczeniem

ciśnieniowe czyszczenie rurociągu

W trakcie czyszczenia

ciśnieniowe czyszczenie rurociągu

Po wyczyszczeniu rury kanalizacyjnej z osadów

Sprzęt do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji

Czyszczenie kanalizacji strumieniami wody pod wysokim ciśnieniem (120 - 200 bar)
Ciśnieniowe czyszczenie kanału

Do czyszczenia rur kanalizacyjnych z użyciem metody ciśnieniowej (WUKO) używa się bardzo zróżnicowanego sprzętu, różniącego się przede wszystkim mocą.

Głównymi parametrami opisującymi moc urządzenia do czyszczenia kanalizacji są:

  •  maksymalne ciśnienie wody - z reguły rury kanalizacyjne czyści się przy ciśnieniu ok 100 - 120 bar. Jednak do zadań specjalnych używa się ciśnienia nawet 200 bar (np. do usuwania twardych osadów)
  • wydajność wody - jest to najważniejszy parametr. W zależności od mocy urządzenia może ona wynosić od 1 do nawet 500 l/min. Jest to ilość wody, jaką może w ciągu jednej minuty wtrysnąć do kanału dysza czyszcząca. Im ta ilość jest większa, tym siła czyszczenia jest większa i można wtedy wykonać pracę szybciej i skuteczniej.

JAKIM SPRZĘTEM WYKONUJEMY CZYSZCZENIE KANALIZACJI ?

tylko najlepszy dostępny sprzęt - żadnych kompromisów
pojazd pogotowia kanalizacyjnego

Pojazdy pogotowia kanalizacyjnego

UNIWERSALNE, LEKKIE POJAZDY DO UDRAŻNIANIA RUR KANALIZACYJNYCH

Są to pojazdy do płukania i czyszczenia sieci kanalizacyjnych o małych i średnich średnich. Ich niewielkie rozmiary pozwalają na cichą, mniej uciążliwą pracę, bez powodowania zniszczeń nawierzchni (niski ciężar).

Urządzenia zabudowane są na małych pojazdach ciężarowych, które ze względu na swoje wymiary pozwalają dotrzeć w prawie każde miejsce, co jest szczególnie istotne w gęstej zabudowie miasta. Przy użyciu takich pojazdów jesteśmy w stanie usunąć prawie każdy rodzaj awarii kanalizacyjnej i hydraulicznej w budynkach i na przyłączach.

pojazd pogotowia kanalizacyjnego

Pojazdy do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji

UNIWERSALNE, LEKKIE POJAZDY DO UDRAŻNIANIA RUR KANALIZACYJNYCH

Zabudowany na pojazdach zbiornik wody o pojemności od 150 do 2000 litrów, zasilanie systemu prosto z silnika samochodu (o mocy 120 KM) oraz sterowanie radiowe (o zasięgu ponad 300 m), zapewniają najwyższe parametry oraz wydajność pracy. Obydwa pojazdy są w pełni uzbrojone w różnego rodzaju sprzęt, tj. spirale elektryczne (REMS, Rothenberger) , ręczne, wyciszony agregat prądotwórczy HONDA, pompa szlamowa itp.

Wybrane pojazdy wyposażone zostały w profesjonalne kamery do inspekcji TV, pozwalające na kontrolę jakości wykonanych prac lub przyczyn powstania awarii.

Tylko nasze pojazdy serwisowe wyposażone są pełen zestaw sprzętu niezbędnego do usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej (spirale ręczne do małych średnic, zestaw "spiral elektrycznych", agregat wysoko-ciśnieniowy 120 bar przy wydajności wody do 150l/min z pełnym zakresem średnic węży oraz dysz ciśnieniowych).

CZYSZCZENIE KANALIZACJI RECYKLINGIEM

Idelane połączenie - moc ekologia ekonomia - system czyszczenia kanalizacji: kaiser recycling
pojazd kaiser przy Sky Tower

Firma nasza, jako jedna z pierwszych na terenie Polski, wyspecjalizowała się w czyszczeniu sieci kanalizacyjnych z użyciem ssąco - płuczących pojazdów z funkcją recyklingu, tzn. odzysku wody ze ścieków. Jako jedyni na Dolnym Śląsku dysponujemy już trzema pojazdami wykorzystującymi ten system. Wieloletnie doświadczenia wykazały, że w ostatecznym rozrachunku jest to system korzystniejszy cenowo dla zamawiającego w porównaniu do zwykłych pojazdów dwu czynnościowych.

Czyszczenie kanalizacji z użyciem pojazdów wyposażonych w recykling wody polega na ciągłym pozyskiwaniu czystej wody z odsysanych z kanału ścieków. Znacząco zwiększa to wydajność oraz wygodę pracy. Ma to ogromne znaczenie dla środowiska - w jednym tylko pojeździe rocznie oszczędzamy w ten sposób około 1000 m3 czystej wody (czyli 10 mln. litrów). Znacząco wpływa to również na koszty wykonywanej usługi.

Recykling w pojazdach do czyszczenia kanalizacji ma też kilka "wad". Do obsługi takich pojazdów wymagany jest doświadczony i wykwalifikowany operator, który dopiero po długotrwałym szkoleniu jest w stanie w pełni wykorzystać zalety tego systemu. Niestety, koszty zakupu oraz eksploatacji takich pojazdów są znacznie wyższe ze względu na szybkie zużywanie się pewnych elementów w wyniku przepływu wody z zawartością drobin piasku.

czyszczenie kanalizacji pojazdem ssąco - płuczącym

Zasada działania systemu odzysku wody ze ścieków - RECYKLING

Działanie sytemu opiera się na systemie filtrów pozyskujących wodę z osadów odsysanych z kanału.

system recyklingu ścieków Kaiser
Wuko kaiser - pojazd do czyszczenia kanalizacji
system recyklingu ścieków Kaiser

W trakcie czyszczenia kanału, osady z rurociągu wypłukiwane są do studni rewizyjnej.
Używana jest do tego czysta woda sprężana do 100 - 200 bar w specjalnej pompie ciśnieniowej lub przemienniku ciśnienia.

usuwanie osadów ze studni kanalizacyjnej

Stąd na bieżąco odsysane są do komory szlamowej pojazdu. Usuwane osady wymieszane są z pewną ilością wody.

System recyklingu ścieków - Wiedemann

System recyklingu ścieków - KAISER

Układ bez przerwy odzyskuje czystą wodę ze szlamu i magazynuje ją w dodatkowym zbiorniku, skąd może być ponownie wykorzystana do płukania kanału. proces odzysku wody odbywa się ciągle i nieprzerwanie w trakcie wykonywania usługi czyszczenia kanalizacji. 

Starsze systemy recyklingu działają tak, że konieczne jest przerwanie procesu czyszczenia rurociągu i dokonanie cyklu odzysku wody. Oczywiście znacznie zmniejsza to dzienną wydajność roboczą takiego pojazdu.

Dlatego tak ważna jest świadomość, jaki pojazd zamawiany jest do wykonania usługi, gdyż w większości przypadków rozliczenie kosztów czyszczenia odbywa się na podstawie czasu pracy pojazdu na miejscu. Tak więc starsze lub prostsze systemy, w końcowym rozliczeniu generują dla Państwa większe koszty usługi. 

wyładunek odpadów z czyszczenia kanalizacji

Osad Z Czyszczenia Kanalizacji

Rozładunek osadu na oczyszczalni ścieków
wyładunek odpadów z czyszczenia kanalizacji

KAISER - osad po odwodnieniu

Znacznie zmniejszona ilość odpadów do utylizacji

Po pełnym odwodnieniu osadu, jest on wysypywany na terenie oczyszczalni ścieków.
Dzięki znaczącemu zmniejszeniu masy osadu (poprzez odwodnienie) uzyskujemy znacznie niższe koszty utylizacji odpadów.

Dysponujemy zasobem nowoczesnego sprzętu do serwisu sieci kanalizacyjnych.
Są to między innymi trzy pojazdy wieloczynnościowe z odzyskiem wody w systemie KAISER RECYKLING

pojazd kaiser do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji
pojazd kaiser do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji
pojazd kaiser do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji

Więcej ciekawych informacji na temat sprzętu do czyszczenia kanalizacji

Zapraszamy do działu: Baza sprzętowa

GŁÓWNE ZALETY SYSTEMU ODZYSKU WODY

System odzysku wody ze ścieków posiada szereg zalet:

  • długotrwałą pracę bez konieczności jej przerywania w celu zatankowania wody

  • możliwość zassania wody do czyszczenia kanalizacji prosto z kanału lub np. z rzeki, jeziora, zbiornika p.poż. !

  • ochrona środowiska (wykorzystanie wody ze ścieków do czyszczenia), znacząco mniejsze zużycie czystej wody pitnej

  • silna pompa ssąca z pierścieniem wodnym - możliwość zasysania cegieł, gruzu z głębokości nawet 10 m. Cicha i wydajna praca

  • silna pompa ciśnieniowa - jest to rzadko spotykany w pojazdach do czyszczenia kanalizacji (ze względu na koszty zakupu oraz patent firmy Kaiser) przemiennik ciśnienia, charakteryzujący się dużą mocą, wydajnością oraz cichą pracą. Przy ciśnieniu 200 bar i wydajności ponad od 320 do 500 l/min nie ma dla tego pojazdu trudnych zadań.

  • zbiornik w całości wykonany ze stali szlachetnej (kwasoodporna) - pozwala na zasysanie agresywnych substancji chemicznych

Pojazdy firmy KAISER (Szwajcaria) oraz Wiedemann&Reinhardt od dawna uważane są za najlepsze europejskie pojazdy czyszczące, ze względu na wysoki poziom techniczny, niezawodność oraz bezkonkurencyjną moc pomp.

Standardowe pojazdy czyszczące (bez recyklingu) ze względu na konieczność nieustannego uzupełniania wody i opróżniania komory na osady.

Proszę spojrzeć na poniższy diagram, obrazujący cykl pracy pojazdu do czyszczenia kanalizacji z oraz bez recyklingu:

Jak widać na powyższym przykładzie, ponad połowę dnia roboczego standardowy pojazd dwu-funkcyjny  "traci" na uzupełnianiu wody do czyszczenia oraz przejazdach do miejsc zrzutu osadów oraz hydrantów z wodą.

Więcej o czyszczeniu kanalizacji metodą recyklingu mogą Państwo przeczytać w artykule prasowym: EKOLOGIA

Jakie to ma znaczenie dla klienta, czyli Państwa ?

Najczęstszym, głównym kryterium wyboru firmy, która ma świadczyć usługi czyszczenia kanalizacji jest cena roboczogodziny, co jest oczywiste. Zamawiający często nie interesuje się czym będzie wykonywana usługa lub najczęściej się w tych zawiłościach technicznych jeszcze nie orientuje - co jest zrozumiałe ze względu na to, że pojazdy z recyklingiem są w Polsce rzadkością i nowością.

Jednak z w/w względów, na rozwiniętym i świadomym tych faktów rynku niemieckim (rynku najmocniej rozwiniętym w tym zakresie w skali światowej), zwykłe pojazdy dwu funkcyjne są stopniowo wypierane przez pojazdy z recyklingiem. Wyprzedawane tego typu pojazdy masowo trafiają na rynki wschodnie, w tym do Polski - ze względu na ich niską wartość rynkową i użytkową.

Mając powyższe na uwadze, należy się mocno zastanowić, którą firmę wybrać do wykonywania usług czyszczenia kanalizacji. Koszt wynajmu pojazdu dwufunkcyjnego jest średnio tylko 10 - 15% tańszy od ceny wynajmu pojazdu z recyklingiem.  Firmy świadczące usługi czyszczenia kanalizacji, cały czas niezbędny na przejazdy, zrzut ścieków i czas tankowania naliczają jako zwykły czas pracy pojazdu. Do tego dodać należy koszty utylizacji odpadu (którego w standardowych pojazdach powstaje 2 -3 krotnie więcej) oraz ewentualne koszty wody.

Tak więc wynajmując do prac pojazd do czyszczenia kanalizacji z recyklingiem, pozornie klient płaci 10 - 15% więcej, jednak płaci za realny czas pracy pojazdu na kanale, czyli wykonywanie pracy dla klienta, a nie za "puste przejazdy".

Realnie pojazd z recyklingiem charakteryzuje 90% cykl pracy w ciągu dnia (stosunek praca na kanale / obsługa i przejazdy).
Pojazd dwu funkcyjny uzyska w dobrych warunkach co najwyżej 50% cykl pracy.

czyszczenie separatora tłuszczy w garażu podziemnym

JAKIE SĄ PRZYCZYNY ZATYKANIA SIĘ KANALIZACJI ?

Nagminna przyczyna powstawania zatorów w kanalizacji - tłuszcze i załamania spadków
przeciwspadek w kanalizacji

Nieprawidłowe spadki kanalizacji

jeden z błędów wykonawczych będący częstą przyczyną awarii

Z użyciem ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji doskonale usuwane są osady powstające w rurociągach o źle wykonanych spadkach.

Częstą przyczyną powstawania zatorów w sieciach i instalacjach kanalizacyjnych jest występowanie miejscowych załamań spadków. Powstają one z reguły w wyniku wadliwego wykonawstwa.

W wyniku tego ścieki zamiast spływać swobodnie w dół rurociągu, zalegają na pewnym odcinku. Powoduje to odkładanie się w tych miejscach cięższych lub gęstszych osadów oraz tłuszczy zawartych w ściekach. Prowadzi to z czasem do powstawania twardych narośli na ściankach rury - co skutecznie uniemożliwia poprawne działanie kanalizacji.

Z użyciem ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji możliwe jest najczęściej całkowite usunięcie tych złogów, pod warunkiem stosowania odpowiednich, przeznaczonych do tego dysz ciśnieniowych oraz pojazdów o odpowiedniej mocy.

tłuszcze odłożone w rurze o złym spadku

Głowice do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji

Jeden z kluczowych elementów systemu ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji
pojazd pogotowia kanalizacyjnego

Ważnym elementem systemu ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji jest głowica czyszcząca. Zamontowana jest na końcu węża ciśnieniowego. Woda sprężana w pompie ciśnieniowej, transportowana jest specjalnym wężem do głowicy czyszczącej. Od właściwego doboru głowicy zależy skuteczność wykonywanej pracy.

Głowice przykręcane są na końcówkę węża wysokociśnieniowego. Dostarczana jest nim woda sprężona pod ciśnieniem od 100 do 200 bar. W głowicy znajdują się miniaturowe dysze. Ich ilość, średnica, kształt, kąt wylotu oraz kierunek, mają decydujący wpływ na skuteczność i czas czyszczenia rurociągu kanalizacyjnego.

Nasze pojazdy wyposażone są w szereg różnego rodzaju głowic czyszczących, dobieranych w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.

Poniżej przedstawiamy przegląd głowic, z których korzystamy na co dzień w naszej pracy:

Głowice czyszczące

Standardowe głowice czyszczące są najczęściej wykorzystywanym w naszej pracy. Używane są do usuwania osadów nagromadzonych w rurach kanalizacyjnych. Wyposażone są w nawet 20 szt dysz wodnych. Ich masa wynosi od kilkuset gram do nawet 30 - 40 kg, przy czym napędzane są wyłącznie siłą odrzutu wody pod wysokim ciśnieniem, wydostającej się dyszami skierowanymi w tył.

Głowice do usuwania zatorów w kanalizacji

Głowice do usuwania zatorów kanalizacji charakteryzują się przede wszystkim specjalnym, szpiczastym kształtem oraz strumieniami czołowymi. Przednie dysze rozbijają zator, po czym tylne wypłukują go w dół kanału.  

Inne specjalistyczne głowice

W wielu trudniejszych przypadkach, konieczne jest zastosowanie głowic specjalistycznych. Dysponujemy głowicami rotacyjnymi, łańcuchowymi oraz głowicami do czyszczenia dna dużych kanałów (od DN500).

Wysokie parametry pracy naszych pojazdów (ciśnienie i wydatek wody) w połączeniu z wysokiej jakości głowicami do czyszczenia kanalizacji, gwarantują możliwie sprawne wykonywanie zleconych prac.

Awaria? Pytanie ?

Zapraszamy do kontaktu przez cały tydzień
od godz. 7:00 do godz. 18:00

Godziny realizacji zleceń:

PON - PT. : 07:00 - 18:00
Dni wolne: 08:00 - 14:00

Copyright © 2020 EKOS - Pogotowie kanalizacyjne - Wrocław. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie zdjęć tylko po podaniu źródła www.kanalizacja.com