Wuko - ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji

dysza do czyszczenia kanalizacjiczyszczenie kanału przełazowegoMetoda WUKO ta polega na czyszczeniu sieci kanalizacyjnej przy pomocy strumieni wody pod dużym ciśnieniem (do 200 bar). Dzięki silnym strumieniom wody skierowanym do tyłu, zanieczyszczenia są rozbijane i wypłukiwane za dyszą. Doskonale nadaje się do czyszczenia każdej kanalizacji sanitarnej i deszczowej z ziemi, tłuszczów itp. W zależności od typu osadów, rodzaju kanalizacji lub miejsca zatoru wykorzystuje się różne dysze czyszczące, np. ze strumieniami rotacyjnymi - rozbijające nawet stare, twarde osady. Pracujemy tylko na najwyższej jakości dyszach firmy ENZ Golden Jet (Szwajcaria) oraz KEG (Niemcy).

 


 

 

Wykorzystujemy również zaawansowane dysze rotacyjne do rozbijania i wycinania korzeni, osadów wapiennych i tłuszczy.

Dysza Do Wycinania Korzeni1 Dysza Do Wycinania Korzeni2
dysza do wycinania korzeni

Ich działanie opiera się na ruchu obrotowym głowicy, wyposażonej w łańcuchy lub frezy o długości dopasowanej do średnicy kanału. Duża, regulowana prędkość obrotowa silnika (zasilanego wodą pod wysokim ciśnieniem, prędkość obrotowa w zakresie ok. 500 - 2500 obr/min!) pozwala usuwać najcięższe zanieczyszczenia w postaci korzeni i betonów.

 czyszczenie i kamerowanie kanalizacjiczyszczenie przyłącza kanalizacyjnegoDo czyszczenia kanalizacji tą metodą używamy szeregu wysokowydajnych pojazdów typu WUKO (produkcji holenderskiej oraz niemieckiej) o ciśnieniu roboczym do 200 bar i wydatku wody od 50 do 500 l/min


 

 

Najlepsze efekty w stosowaniu tej metody uzyskuje się w przypadku rurociągów o ogólnie dobrym stanie technicznym. Metoda ta ma w pewnych przypadkach swoje ograniczenia. W przypadku np. sieci starszych, uszkodzonych, niepoprawnie wykonanych,mocno zanieczyszczonych lub z wrastającymi korzeniami drzew zaleca się bardziej efektywną - metodę ELEKTROMECHANICZNĄ

 

Z użyciem ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji doskonale usuwane są osady powstające w rurociągach o źle wykonanych spadkach.

spadek w kanalizacji - przeciwspadek

Częstą przyczyną powstawania zatorów w sieciach i instalacjach kanalizacyjnych jest występowanie miejscowych załamań spadków. Powstają one z reguły w wyniku wadliwego wykonawstwa.

W wyniku tego ścieki zamiast spływać swobodnie w dół rurociągu, zalegają na pewnym odcinku. Powoduje to odkładanie się w tych miejscach cięższych lub gęstszych osadów oraz tłuszczy zawartych w ściekach. Prowadzi to z czasem do powstawania twardych narośli na ściankach rury - co skutecznie uniemożliwia poprawne działanie kanalizacji.

Z użyciem ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji możliwe jest najczęściej całkowite usunięcie tych złogów, pod warunkiem stosowania odpowiednich, przeznaczonych do tego dysz ciśnieniowych oraz pojazdów o odpowiedniej mocy.


CZYSZCZENIE KANALIZACJI RECYKLINGIEM

pojazd do czyszczenia kanalizacjiFirma nasza, jako jedna z pierwszych na terenie Polski, wyspecjalizowała się w czyszczeniu sieci kanalizacyjnych z użyciem ssąco - płuczących pojazdów z funkcją recyklingu, tzn. odzysku wody ze ścieków. Jako jedyni na Dolnym Śląsku dysponujemy już trzema pojazdami wykorzystującymi ten system. Wieloletnie doświadczenia wykazały, że w ostatecznym rozrachunku jest to system korzystniejszy cenowo dla zamawiającego w porównaniu do zwykłych pojazdów dwu czynnościowych.

Czyszczenie kanalizacji z użyciem pojazdów wyposażonych w recykling wody polega na ciągłym pozyskiwaniu czystej wody z odsysanych z kanału ścieków. Znacząco zwiększa to wydajność oraz wygodę pracy. Ma to ogromne znaczenie dla środowiska - w jednym tylko pojeździe rocznie oszczędzamy w ten sposób około 1000 m3 czystej wody (czyli 10 mln. litrów). Znacząco wpływa to również na koszty wykonywanej usługi.

Recykling w pojazdach do czyszczenia kanalizacji ma też kilka "wad". Do obsługi takich pojazdów wymagany jest doświadczony i wykwalifikowany operator, który dopiero po długotrwałym szkoleniu jest w stanie w pełni wykorzystać zalety tego systemu. Niestety, koszty zakupu oraz eksploatacji takich pojazdów są znacznie wyższe ze względu na szybkie zużywanie się pewnych elementów w wyniku przepływu wody z zawartością drobin piasku.

Zasada działania systemu

Działanie sytemu opiera się na systemie filtrów pozyskujących wodę z osadów odsysanych z kanału

Czyszczenie kanalizacji ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji

ciśnieniowe czyszczenie kanału

W trakcie czyszczenia kanału, osady z rurociągu wypłukiwane są do studni rewizyjnej.
Używana jest do tego czysta woda sprężana do 100 - 200 bar w specjalnej pompie ciśnieniowej lub przemienniku ciśnienia.

usuwanie osadów ze studni kanalizacyjnej

Stąd na bieżąco odsysane są do komory szlamowej pojazdu. Usuwane osady wymieszane są z pewną ilością wody.

system recyklingu Kaiser System recyklingu

Układ bez przerwy odzyskuje czystą wodę ze szlamu i magazynuje ją w dodatkowym zbiorniku, skąd może być ponownie wykorzystana do płukania kanału.

pojazd do czyszczenia kanalizacji - wysyp osadu

Po pełnym odwodnieniu osadu, jest on wysypywany na terenie oczyszczalni ścieków.
Dzięki znaczącemu zmniejszeniu masy osadu (poprzez odwodnienie) uzyskujemy znacznie niższe koszty utylizacji odpadów.

Dysponujemy zasobem nowoczesnego sprzętu do serwisu sieci kanalizacyjnych.
Są to między innymi trzy pojazdy wieloczynnościowe z odzyskiem wody.


pojazd do czyszczenia kanalizacji pojazdy do czyszczenia kanalizacji

Więcej na ten temat w: BAZA SPRZĘTOWA

Odzysk wody posiada szereg zalet:

  • długotrwałą pracę bez konieczności jej przerywania w celu zatankowania wody
  • możliwość zassania wody do czyszczenia kanalizacji prosto z kanału lub np. z rzeki, jeziora, zbiornika p.poż. !
  • ochrona środowiska (wykorzystanie wody ze ścieków do czyszczenia), znacząco mniejsze zużycie czystej wody pitnej.
  • silna pompa ssąca z pierścieniem wodnym - możliwość zasysania cegieł, gruzu z głębokości nawet 10 m. Cicha i wydajna praca
  • silna pompa ciśnieniowa - jest to rzadko spotykany w pojazdach do czyszczenia kanalizacji (ze względu na koszty zakupu oraz patent firmy Kaiser) przemiennik ciśnienia, charakteryzujący się dużą mocą, wydajnością oraz cichą pracą. Przy ciśnieniu 200 bar i wydajności ponad od 320 do 500 l/min nie ma dla tego pojazdu trudnych zadań.
  • zbiornik w całości wykonany ze stali szlachetnej (kwasoodporna) - pozwala na zasysanie agresywnych substancji chemicznych,


Pojazdy firmy KAISER (Szwajcaria) oraz Wiedemann&Reinhardt od dawna uważane są za najlepsze europejskie pojazdy czyszczące, ze względu na wysoki poziom techniczny, niezawodność oraz bezkonkurencyjną moc pomp.

Standardowe pojazdy czyszczące (bez recyklingu) ze względu na konieczność nieustannego uzupełniania wody i opróżniania komory na osady.

Proszę spojrzeć na poniższy diagram, obrazujący cykl pracy pojazdu do czyszczenia kanalizacji z oraz bez recyklingu:

wykres czasu pracy

Jak widać na powyższym przykładzie, ponad połowę dnia roboczego standardowy pojazd dwu-funkcyjny  "traci" na uzupełnianiu wody do czyszczenia oraz przejazdach do miejsc zrzutu osadów oraz hydrantów z wodą. 

Więcej o czyszczeniu kanalizacji metodą recyklingu mogą Państwo przeczytać w artykule prasowym:
EKOLOGIA

 

Jakie to ma znaczenie dla klienta, czyli Państwa ?

Najczęstszym, głównym kryterium wyboru firmy, która ma świadczyć usługi czyszczenia kanalizacji jest cena roboczogodziny, co jest oczywiste. Zamawiający często nie interesuje się czym będzie wykonywana usługa lub najczęściej się w tych zawiłościach technicznych jeszcze nie orientuje - co jest zrozumiałe ze względu na to, że pojazdy z recyklingiem są w Polsce rzadkością i nowością.

Jednak z w/w względów, na rozwiniętym i świadomym tych faktów rynku niemieckim (rynku najmocniej rozwiniętym w tym zakresie w skali światowej), zwykłe pojazdy dwufunkcyjne są stopniowo wypierane przez pojazdy z recyklingiem. Wyprzedawane tego typu pojazdy masowo trafiają na rynki wschodnie, w tym do Polski - ze względu na ich niską wartość rynkową i użytkową.

Mając powyższe na uwadze, należy się mocno zastanowić, którą firmę wybrać do wykonywania usług czyszczenia kanalizacji. Koszt wynajmu pojazdu dwufunkcyjnego jest średnio tylko 10 - 15% tańszy od ceny wynajmu pojazdu z recyklingiem.  Firmy świadczące usługi czyszczenia kanalizacji, cały czas niezbędny na przejazdy, zrzut ścieków i czas tankowania naliczają jako zwykły czas pracy pojazdu. Do tego dodać należy koszty utylizacji odpadu (którego w standardowych pojazdach powstaje 2 -3 krotnie więcej) oraz ewentualne koszty wody.

Tak więc wynajmując do prac pojazd do czyszczenia kanalizacji z recyklingiem, pozornie klient płaci 10 - 15% więcej, jednak płaci za realny czas pracy pojazdu na kanale, czyli wykonywanie pracy dla klienta, a nie za "puste przejazdy".

Realnie pojazd z recyklingiem charakteryzuje 90% cykl pracy w ciągu dnia (stosunek praca na kanale / obsługa i przejazdy).
Pojazd dwufunkcyjny uzyska w dobrych warunkach co najwyżej 50% cykl pracy.

Polecamy ciekawy artykuł na ten temat:

 


Pojazdy pogotowia kanalizacyjnego
produkcji Wiedemann&Reinchardt


ciśnieniowe czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego

Są to pojazdy do płukania i czyszczenia sieci kanalizacyjnych o małych i średnich średnich. Ich niewielkie rozmiary pozwalają na cichą, mniej uciążliwą pracę, bez powodowania zniszczeń nawierzchni (niski ciężar).

mały pojazd do czyszczenia kanalizacji


Zabudowany na pojazdach zbiornik wody o pojemności 2000 litrów, zasilanie systemu prosto z silnika samochodu (o mocy 120 KM) oraz sterowanie radiowe (o zasięgu ponad 300 m), zapewniają najwyższe parametry oraz wydajność pracy. Obydwa pojazdy są w pełni uzbrojone w różnego rodzaju sprzęt, tj. spirale elektryczne (REMS, Rothenberger) , ręczne, agregat prądotwórczy, pompa szlamowa itp.

Od niedawna, pojazdy wyposażone zostały w profesjonalne kamery do inspekcji TV, pozwalające na kontrolę jakości wykonanych prac lub przyczyn powstania awarii.

Tylko nasze pojazdy serwisowe wyposażone są pełen zestaw sprzętu niezbędnego do usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej (spirale ręczne do małych średnic, zestaw "spiral elektrycznych", agregat wysoko-ciśnieniowy 120 bar 50-150l/min z pełnym zakresem średnic węży oraz dysz ciśnieniowych).

C. Agregaty ciśnieniowe firmy RIONED -ROM zabudowane na przyczepach samochodowych

studzienka kanalizacyjna

Są to agregaty ciśnieniowe pozwalające skutecznie udrażniać oraz czyścić kanalizację o małych średnicach (100 - 150 mm). Samochód ciągnący te przyczepy jest w pełni uzbrojony w różnego rodzaju sprzęt do udrażniania instalacji kanalizacyjnych w budynkach. Ich niewielkie wymiary pozwalają na pracę nawet wewnątrz hal, budynków i garaży podziemnych.

Go Dysza