Skip to main content

Metoda elektro - mechaniczna czyszczenia kanalizacji

Metodę elektromechanicznego udrażniania kanalizacji stosować można zarówno do instalacji wewnętrznych (udrażnianie odpływów od wanien, kabin prysznicowych, kratek podłogowych, toalet, pisiuarów) jak również do zewnętrznych sieci kanalizacyjnych i przyłączy. W przypadku instalacji wewnętrznych niekiedy zachodzi konieczność użycia tzw. "spirali elektrycznej". Metodę tą stosujemy tam, gdzie ze względu na dużą ilość "kolan" na instalacji nie ma możliwości użycia metody ciśnieniowej

spirala elektryczna REMS Cobra
spirala kanalizacyjna

Metoda ta polega na wprowadzaniu do wnętrza rur kanalizacyjnych łączonych ze sobą odcinków specjalnej spirali wyposażanej z przodu w różne końcówki w zależności o typu i ilości zanieczyszczeń. Stosujemy tu elastyczne sprężyny kanalizacyjne o średnicy 16 mm (do rur DN50 mm) oraz usztywnione spirale 22 mm do większych rur.

W związku z dużą prędkością obrotową zanieczyszczenia są rozdrabniane (tłuszcze, osady po detergentach) lub "zaczepiane" i wydobywane. Umożliwia to również w przypadku kanalizacji żeliwnych, odspojenie twardych osadów powstających przez lata na ściankach rur. Jest to szczególnie ważne, gdyż dzięki temu nie tylko udrażnia się zator, ale jednocześnie przywraca stan pierwotny instalacji. Pod nadzorem kamery usuwamy trudniejsze zatory, np. wystające uszczelki lub zaklinowane przedmioty.

Najważniejsze cechy metody elektromechanicznej

 • ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji i rurociągów

 • Udrażnianie: odpływów od toalet, zlewozmywaków, pryszniców, rynien itp.
 • możliwość udrażniania kanalizacji wewnątrz budynków
 • bardzo dobre zdolności pokonywania zakrętów
 • usuwanie twardych, starych osadów z rur
sprzęt do udrażniania rur kanalizacyjnych - spirala elektryczna
sprzęt do udrażniania rur kanalizacyjnych - spirala elektryczna
sprzęt do udrażniania rur kanalizacyjnych - spirala elektryczna
sprzęt do udrażniania rur kanalizacyjnych - spirala elektryczna
sprzęt do udrażniania rur kanalizacyjnych - spirala elektryczna
sprzęt do udrażniania rur kanalizacyjnych - spirala elektryczna
sprzęt do udrażniania rur kanalizacyjnych - spirala elektryczna

SYSTEM WYCIĄGAREK metoda ręczna czyszczenia kanalizacji

metoda tradycyjna, kubełkowa - usuwanie korzeni ze starych rur kanalizacyjnych

W przypadku czyszczenia kanalizacji zewnętrznej o przekrojach 150 mm i większych (bez ograniczeń), oprócz metody hydrodynamicznej - (urządzenie wuko), stosujemy sprawdzony, niezawodny system wyciągarek elektrycznych przy pomocy których możemy sobie poradzić zarówno z lekkim osadem jak i całkowitym zarośnięciem korzeniami.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY METODY ELEKTROMECHANICZNEJ TRADYCYJNEJ

Nasze wieloletnie doświadczenie wykazało, że ta metoda ma kilka niezaprzeczalnych zalet, w porównaniu do czyszczenia ciśnieniowego przy użyciu pojazdu WUKO. Są to m.in.:
 • możliwość usuwania zatorów, których udrożnienie przy pomocy WUKO jest bardzo czasochłonne (przez co drogie), lub niemożliwe ( co prowadzi do mylnych opinii o konieczności kosztownej wymiany odcinka kanalizacji)

 • usuwanie awarii kanalizacji w trybie pogotowia kanalizacyjnego

 • czyszczenie nie powodujące uszkodzeń rurociągu (jest to metoda szczególnie zalecana do rurociągów starszych, w których najprawdopodobniej istnieją już pęknięcia ścianek

 • możliwość wykonywania robót w miejscach trudnodostępnych , gdzie nie dojazdu dla pojazdów wuko
 • możliwość wykonywania prac w odcinkach podtopionych ściekami
 • możliwość usuwania takich zanieczyszczeń jak : gruz, wrośnięte korzenie, twardy osad
 • możliwość wykonywania prac bez konieczności czasowego wyłączania sieci z bieżącej eksploatacji
 • możliwość wykonywania prac w miejscach niedostępnych dla innego sprzętu
 • najkorzystniejszy stosunek ceny do jakości oraz możliwości tej metody
wycinanie korzeni z kanalizacji
wycinanie korzeni z kanalizacji
W szczególności należy rozważyć zastosowanie tej metody, w przypadku czyszczenia starszych, będących w bardzo złym stanie technicznym kanalizacji wykonanych z kamionki. Podczas czyszczenia takich sieci kanalizacyjnych przy użyciu wozu ciśnieniowego typu WUKO, niekiedy dochodzi do powiększenia uszkodzeń tych rurociągów, takich jak: uszkodzenia ("wysysanie") uszczelnień połączeń lub spękanych - częściowo obluzowanych kawałków ścianek rur. Często dowiadujemy się, że doszło do takich uszkodzeń po czasie kilku miesięcy od wykonania czyszczenia, gdy następuje zapadnięcie się części rurociągu.
korzenie wrastające do kanalizacji
korzenie wrastające do kanalizacji
korzenie wrastające do kanalizacji

CZYSZCZENIE KANAŁÓW PRZEŁAZOWYCH (kolektory miejskie)

Z użyciem tej metody, od wielu lat wykonujemy czyszczenie przełazowych kolektorów miejskich we Wrocławiu na zlecenie MPWIK we Wrocławiu. Są to bardzo ciężkie i wymagające dużego doświadczenia prace. Wymagane jest tu również zachowanie najwyższych norm bezpieczeństwa ze względu na występujące zagrożenia (trujące gazy, szybkie przepływy ścieków w kanale gdzie pracują ludzie, nagłe zwiększanie się poziomu ścieków w wyniku opadów).

kolektor kanalizacji przełazowej średnica 2,5 m
czyszczczenie kolektora przełazowego
czyszczenie kolektora przełazowego

Awaria? Pytanie ?

Zapraszamy do kontaktu przez cały tydzień
od godz. 7:00 do godz. 18:00

Godziny realizacji zleceń:

PON - PT. : 07:00 - 18:00
Dni wolne: 08:00 - 14:00

Copyright © 2020 EKOS - Pogotowie kanalizacyjne - Wrocław. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie zdjęć tylko po podaniu źródła www.kanalizacja.com