Metodę elektromechanicznego udrażniania kanalizacji stosować można zarówno do instalacji wewnętrznych (udrażnianie odpływów od wanien, kabin prysznicowych, kratek podłogowych, toalet, pisiuarów) jak również do zewnętrznych sieci kanalizacyjnych i przyłączy. W przypadku instalacji wewnętrznych niekiedy zachodzi konieczność użycia tzw. "spirali elektrycznej". Metodę tą stosujemy tam, gdzie ze względu na dużą ilość "kolan" na instalacji nie ma możliwości użycia metody ciśnieniowej.

 

spirala elektryczna REMS Cobraspirala elektryczna REMS Cobraspirala elektryczna REMS Cobra
Zdjęcie jednego z naszych urządzeń - spirala elektryczna firmy REMS

Metoda ta polega na wprowadzaniu do wnętrza rur kanalizacyjnych łączonych ze sobą odcinków specjalnej spirali wyposażanej z przodu w różne końcówki w zależności o typu i ilości zanieczyszczeń. Stosujemy tu elastyczne sprężyny kanalizacyjne o średnicy 16 mm (do rur DN50 mm) oraz usztywnione spirale 22 mm do większych rur.
W związku z dużą prędkością obrotową zanieczyszczenia są rozdrabniane (tłuszcze, osady po detergentach) lub "zaczepiane" i wydobywane.
Umożliwia to również w przypadku kanalizacji żeliwnych odspojenie twardych osadów powstających przez lata na ściankach rur. Jest szczególnie ważne, gdyż dzięki temu nie tylko udrażnia się zator, ale jednocześnie przywraca stan pierwotny instalacji.
Pod nadzorem kamery usuwamy trudniejsze zatory, np. wystające uszczelki lub zaklinowane przedmioty.

ZASTOSOWANIE: Średnice rur : 50 - 160 mm
Udrażnianie: odpływów od toalet, zlewozmywaków, pryszniców, rynien itp.

spirala elektryczna Rothenbergerspirala elektryczna Rothenberger

czysczenie spiralą elektryczną kanalizacjiprzepychanie odpływów od WC
 
Dzięki zastosowaniu różnorodnych końcówek można szybko udrożnić kanalizację sanitarną i deszczową.

Końcówka do czyszczenia kanalizacji - wycinarka Końcówka do czyszczenia kanalizacji - wycinarka do korzeni Końcówka do czyszczenia kanalizacji - wycinarka do korzeni Końcówka do czyszczenia kanalizacji - łańcuchowa
Końcówka do czyszczenia kanalizacji - motylek Końcówka do czyszczenia kanalizacji - kula Końcówka do czyszczenia kanalizacji - motylek poczwórny Końcówka do czyszczenia kanalizacji - motylek poczwórny2 Końcówka do czyszczenia kanalizacji - piła

 


SYSTEM WYCIĄGAREK metoda ręczna czyszczenia kanalizacji (tradycyjna, kubełkowa)


W przypadku czyszczenia kanalizacji zewnętrznej o przekrojach 150 mm i większych (bez ograniczeń), oprócz metody hydrodynamicznej - (urządzenie wuko), stosujemy sprawdzony, niezawodny system wyciągarek elektrycznych przy pomocy których możemy sobie poradzić zarówno z lekkim osadem jak i całkowitym zarośnięciem korzeniami.

ZALETY:

Wieloletnie doświadczenie wykazało, że metoda ta ma kilka niezaprzeczalnych zalet, w porównaniu do czyszczenia ciśnieniowego przy użyciu pojazdu WUKO. Są to m.in.:

  • możliwość usuwania zatorów, których udrożnienie przy pomocy WUKO jest bardzo czasochłonne (przez co drogie), lub niemożliwe ( co prowadzi do mylnych opinii o konieczności kosztownej wymiany odcinka kanalizacji)
  • wydobywanie osadu na zewnątrz kanalizacji, a nie jego przerzut na niższe odcinki
  •  czyszczenie nie powodujące uszkodzeń rurociągu (jest to metoda szczególnie zalecana do rurociągów starszych, w których najprawdopodobniej istnieją już pęknięcia ścianek
  • możliwość wykonywania robót w miejscach trudnodostępnych , gdzie nie dojazdu dla pojazdów wuko
  • możliwość wykonywania prac w odcinkach podtopionych ściekami
  • możliwość usuwania takich zanieczyszczeń jak : gruz, wrośnięte korzenie, twardy osad
  • możliwość wykonywania prac bez konieczności czasowego wyłączania sieci z bieżącej eksploatacji
  • możliwość wykonywania prac w miejscach niedostępnych dla innego sprzętu
  • najkorzystniejszy stosunek ceny do jakości oraz możliwości tej metody

wycinanie-korzeni-z-kanalizacji1wycinanie-korzeni-z-kanalizacji2
Korzenie wycięte z rurociągu

Z użyciem tej metody, od wielu lat wykonujemy czyszczenie przełazowych kolektorów miejskich we Wrocławiu na zlecenie MPWIK we Wrocławiu.  Są to bardzo ciężkie i wymagające dużego doświadczenia prace. Wymagane jest tu również zachowanie najwyższych norm bezpieczeństwa ze względu na występujące zagrożenia (trujące gazy, szybkie przepływy ścieków w kanale gdzie pracują ludzie, nagłe zwiększanie się poziomu ścieków w wyniku opadów).

kolektor kanalizacji przełazowej średnica 2,5 m

czyszczczenie kolektora przełazowego czyszczczenie kolektora przełazowego

ZALECENIA:

W szczególności należy rozważyć zastosowanie tej metody, w przypadku czyszczenia starszych, będących w bardzo złym stanie technicznym kanalizacji wykonanych z kamionki.
Podczas czyszczenia takich sieci kanalizacyjnych przy użyciu wozu ciśnieniowego typu WUKO, niekiedy dochodzi do powiększenia uszkodzeń tych rurociągów, takich jak: uszkodzenia ("wysysanie") uszczelnień połączeń lub spękanych - częściowo obluzowanych kawałków ścianek rur. Często dowiadujemy się, że doszło do takich uszkodzeń po czasie kilku miesięcy od wykonania czyszczenia, gdy następuje zapadnięcie się części rurociągu.

 

korzenie wrastające w kanaliację

 

OPIS METODY:

Czyszczenie polega na mechanicznym usuwaniu osadów, korzeni, gruzu, ziemi itp. na zewnątrz kanalizacji, odpowiednim urządzeniem dostosowanym do typu kanalizacji oraz rodzaju zanieczyszczeń powodujących zator.
Po tak wykonanym czyszczeniu nawet stara sieć kanalizacyjna odzyskuje swoje dawne parametry, co daje pewność długotrwałej bezawaryjnej eksploatacji.

 

  dysza do czyszczenia kanalizacji
Zobacz także metodę: HYDRODYNAMICZNĄ