BADANIE SZCZELNOŚCI KANALIZACJI

Wyciek z ruryBudowa i remonty sieci i instalacji kanalizacyjnych związana jest z dużymi nakładami inwestycyjnymi oraz dużą ingerencją w otoczenie. Jako inwestor chcielibyśmy, aby nowo wybudowana sieć lub instalacja kanalizacyjna wybudowana była tak, aby nie powodowała problemów eksploatacyjnych w bliższej lub dalszej przyszłości.

Trwałość poprawnie wybudowanej sieci kanalizacyjnej obliczana jest na minimum kilkadziesiąt lat. Przykładem mogą tu być odcinki sieci kanalizacyjnych na terenie Wrocławia, które pomimo 80 lat eksploatacji nadal doskonale spełniają swoją funkcję.

 

 

 

 

Niestety, w dzisiejszych realiach, gdzie czynnik ekonomiczny odgrywa przeważającą rolę, nagminnie spotykamy firmy budowlane popełniające podstawowe błędy wykonawcze. Powstają one najczęściej w wyniku:

 • braku fachowego nadzoru przy prowadzeniu prac
 • brak fachowej wiedzy i doświadczenia
 • niedbalstwa
 • wypadków losowych

Do najczęściej spotykanych błędów zaliczyć można:

 • uszkodzenia rur w momencie ich zasypywania: Z chęci oszczędności czasu i pieniędzy, wykonawcy często zasypują rury gruntem rodzimym (z gruzem i kamieniami), co często prowadzi do uszkodzeń delikatnych rur z tworzyw sztucznych i kamionki. Uszkodzenia powstają bezpośrednio przy zasypywaniu lub w dłuższym okresie - w wyniku parcia twardych elementów na ściany rury przy "osiadaniu" gruntu
 • niestarannie wykonane złącza: brak uszczelek gumowych, wystające do wnętrza rury uszczelki, pęknięte złącza
 • miejscowe załamania spadków: prowadzą do częstego zatykania się rur, osiadania ciężkich osadów i zarastania rur osadami tłuszczowymi
 • zanieczyszczenie wnętrza rur betonem, asfaltem lub odpadami budowlanymi: powstają w wyniku bezpośredniego wlania zaprawy do rur kanalizacyjnych, zlewania do kanalizacji popłuczyn cementowych np. z z mycia narzędzi, wiader, betoniarek.

uszkodzona rura kanalizacyjnaBłędy tego typ, nieustannie wykrywamy wykonując inspekcje TV kanalizacji. Niestety, problemy te najczęściej wykrywane są po pewnym okresie użytkowania nowej sieci - gdy "wykonawca" otrzymał już wynagrodzenie i najczęściej nie ma zamiaru podjąć kosztownych działań w celu usunięcia sowich błędów. Po upływie pewnego czasu trudno jest udowodnić wykonawcy, że to on np. zalał betonem rury kanalizacyjnej.

Z w/w powodów tak ważne jest dokonanie poprawnego odbioru nowo wybudowanych sieci i instalacji kanalizacyjnych. Ciągle jednak spotykamy się z tym, że nadal jedyną zastosowaną metodą było sprawdzenie rur poprzez przepływ wody, lub poprzez wypełnienie sieci na określony czas wodą. Niestety w ten sposób nie wykryjemy w/w uszkodzeń.

 O tym jak powinien wyglądać poprawny odbiór sieci i instalacji kanalizacyjnych, dowiedzieć się możemy z Polskiej Normy PN-EN 1610 (norma obowiązująca i stosowana w całej Europie). Tak więc odbiór powinien obejmować:

 • kontrolę wizualną: w trakcie prowadzenia prac - od zewnątrz
 • kontrolę wizualną: po wykonaniu prac - Inspekcja TV
 • Badanie szczelności kanalizacji - metoda wodna lub powietrzna

O wykonywaniu Inspekcji video kanalizacji przeczytać mogą Państwo w dziale: Inspekcja TV-VIDEO kanalizacji

BADANIE SZCZELNOŚCI KANALIZACJI

nieszczelna rura kanalizacyjnaBadanie szczelności odcinków sieci i instalacji kanalizacyjnych, polega na:

 • szczelnym zamknięciu badanego odcinka kanalizacji z użyciem np. gumowych korków pneumatycznych
 • wypełnieniu wnętrza badanego odcinka medium, jakim może być woda lub powietrze
 • czasowym zwiększeniu ciśnienia w rurociągu
 • pomiaru spadku ciśnienia medium w określonym czasie

Schemat badania szczelności rur kanaizacyjnych

W wyniku takiego badania, w przypadku nieszczelności otrzymujemy określony spadek ciśnienia w badanym rurociągu. W trakcie wykonywania próby, przy pomocy czujnika ciśnienia dane są rejestrowane na specjalnym urządzeniu komputerowym.

Polska Norma dokładnie określa jaki spadek ciśnienia jest dopuszczalny, w zależności od materiału rurociągu (beton, PCV i inne) oraz jego średnicy.

Na podstawie zarejestrowanych danych, drukowany jest dokładny raport, zawierający wykres spadku ciśnienia, oraz otrzymany wynik końcowy: SZCZELNY / NIESZCZELNY.

RPG-urzadzenie-do-badania-szczelnosci-rur-kanalizacyjnych

Komputerowe urządzenie do kontroli szczelności rur kanalizacyjnych