Skip to main content

Zadymianie rur kanalizacyjnych

Często napotykanym przez nas problemem, są wszelkiego rodzaju nieszczelności rur kanalizacyjnych. Skutkuje to wydostawaniem się nieprzyjemnych zapachów lub wyciekami ścieków z rur.

Gazy wydostające się z rur kanalizacyjnych, poza nieprzyjemnym zapachem, są szkodliwe dla zdrowia. Odpowiada za to m.in. siarkowodór, który już w niewielkich ilościach powoduje duże uciążliwości zapachowe. W dłuższym okresie szkodliwie wpływa on na zdrowie osób narażonych na jego wdychanie. Jest to gaz tak niebezpieczny, że od pewnego stężenia, powoduje natychmiastową śmierć. Jest to główna przyczyna wypadków, które zdarzają się przy obsłudze sieci kanalizacyjnych, przepompowni czy oczyszczalni ścieków, bez zachowania odpowiednich zasad BHP.  

zabezpieczenie pracownika przed wejściem w strefę niebezpieczną

zabezpieczenie pracownika przed wejściem w strefę niebezpieczną
Strój ochronny, maska ze świeżym powietrzem, czujnik gazów

Wyciek z rury kanalizacyjnej to również często spotykany problem. Skutkuje to zawilgoceniem ścian, posadzek oraz powstawaniem brzydkich zacieków. Poszukiwanie takich miejsc jest czasami bardzo trudne. Połączenie inspekcji TV z zadymianiem kanalizacji daje jednak często odpowiedź na pytanie: gdzie jest wyciek.  

Zadymianie kanalizacji
poszukiwanie nieszczelności i trasy przebiegu kanalizacji

Posiadamy duże doświadczenie w poszukiwania miejsc nieszczelności instalacji kanalizacyjnych. 

W tym celu wykorzystywany jest profesjonalny generator dymu do kanalizacji FOGI III. Z jego użyciem generowany jest gęsty dym, który może być wtłaczany w rury kanalizacyjne pod małym ciśnieniem. Dym ten jest całkowicie bezwonny i bezpieczny dla ludzi. Wtłaczany do rury dym szybko rozchodzi się po całej sieci lub instalacji kanalizacyjnej wychodząc na zewnątrz przez najmniejsze nieszczelności, studnie rewizyjne, czyszczaki, kratki itp.

Częstym problem są niewielkie, trudne do wykrycia nieszczelności instalacji kanalizacyjnych w budynkach. Są one przyczyną wydostawania się nieprzyjemnych zapachów. Dzięki temu urządzeniu szybko i skutecznie można wykryć miejsca takich nieszczelności, niewidcznych wizualnie z zewnątrz lub w trakcie inspekcji TV.

Urządzenie FOGI III jest bardzo wydajnym generatorem dymu kontrolnego, przewyższającym parametrami wszystkie inne urządzenia tego typu. Wydajność wytwarzania dymu to 175 m3 na minutę (do uzyskania widoczności na odległość 0,5 m).

Często spotykanym problemem jest wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji w budynkach. Specjalizujemy się w poszukiwaniu takich miejsc. Wykorzystujemy w tym celu wiele specjalistycznych narzędzi. Mamy na tym polu już duże doświadczenie, tak więc dość często udaje nam się znaleźć przyczyny a także usunąć wady różnymi technikami napraw kanalizacji. 

 

Nieprzyjemne zapachy z systemu wentylacyjnego ?

Tu też często spotykana sytuacja. Nieprzyjemne zapachy z rur kanalizacyjnych "zaciągane" są przez system wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej i roznoszą się na inne, nawet oddalone pomieszczenia. 

Awaria? Pytanie ?

Zapraszamy do kontaktu przez cały tydzień
od godz. 7:00 do godz. 18:00

Godziny realizacji zleceń:

PON - PT. : 07:00 - 18:00
Dni wolne: 08:00 - 14:00

Copyright © 2020 EKOS - Pogotowie kanalizacyjne - Wrocław. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie zdjęć tylko po podaniu źródła www.kanalizacja.com