Jednym z podstawowych elementów prawidłowej eksploatacji rurociągów kanalizacyjnych jest przeprowadzanie inspekcji video TV (monitoring) wnętrza rurociągów.

Inspekcja video polega na wprowadzeniu do wnętrza kanalizacji kamery i dokonaniu szeregu pomiarów oraz oceny wizualnej prowadzonej przez przeszkolonego specjalistę.

Nasz najnowszy pojazd pozwala na przeprowadzenie prac w pełnym zakresie.
Zapewniamy również czyszczenie rurociągu przed wykonaniem inspekcji.

pojazd do inspekcji tv
Pojazd RICO
Robot FW150 (średnice: DN150 - 1400 mm)
Kamera obrotowo - uchylna - ZOOM 40x

 

CEL INSPEKCJI

INSPEKCJE ODBIOROWE

pozwalają na obiektywną i pełną ocenę poprawności wykonania nowych zewnętrznych sieci kanalizacyjnych i instalacji wewnętrznych. W trakcie inspekcji można jednoznacznie stwierdzić wady wykonawcze, takie jak:

- nieszczelność złączy - prowadzące do wydostawania się ścieków poza rurociąg (eksfiltracja) lub przedostawanie się wody gruntowej do wnętrza rurociągu (infiltracja). Wady te z czasem nieuchronnie prowadzą do poważnych uszkodzeń rur, nawierzchni oraz mają bardzo duży wpływ na stan środowiska naturalnego oraz koszty opłat za ścieki (infiltracja).
- uszkodzenia mechaniczne rur - przyczyna poważnych awarii kanalizacji i uszkodzeń nawierzchni
- nieprawidłowe spadki - w krótkim czasie powodują powstawanie niedrożności rurociągów, zaś po dłuższym czasie prowadzą do powstawania trudnych do usunięcia twardych osadów. Jest jedną z najczęściej spotykanych wad wykonawczych.
- przeszkody - zazwyczaj po zakończonej budowie wykrywamy we wnętrzu rurociągów kanalizacyjnych różne przedmioty, gruz, cegły, kawałki rur, deski, zastygnięty na dnie beton i wiele innych .....
Wszystkie w/w wady po pewnym czasie zaczynają być przyczyną awarii rurociągów, których usunięcie po okresie gwarancji (gdy wykonane są już nawierzchnie lub posadzki i obiekty są użytkowane) jest zazwyczaj bardzo kosztowne i kłopotliwe.

Zapadniecie Rury Kanalizacyjnej

PRZEPISY PRAWA

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującą Polską Normą „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” (PN-EN 1610 z marca 2002 r.), zgodnie z pkt. 12 tej normy, po zakończeniu montażu przewodów powinny być przeprowadzone właściwe kontrole obejmujące kontrolę wizualną. Zgodnie z Polską Normą Nr PN-EN 13508-2 i punktem 5.2 tej normy, kontrola wizualna powinna obejmować „inspekcję rurociągu od wewnątrz” przy użyciu „zdalnie sterowanej kamery przewodowej telewizji przemysłowej. Tak więc mają Państwo prawo domagać się od wykonawcy przeprowadzenia inspekcji video w trakcie odbioru powykonawczego.

INSPEKCJE EKSPLOATACYJNE

pozwalają na obiektywną ocenę techniczną istniejących rurociągów. Inspekcje eksploatacyjne służą do lokalizacji przyłączy, oceny stanu technicznego połączeń, oceny stanu wewnętrznych powierzchni rurociągów, lokalizacji pęknięć, przemieszczeń, wrastających korzeni, infiltracji, eksfiltracji, zawałów i innych nieprawidłowości występujących w czasie eksploatacji rurociągów.

 

NASZ SPRZĘT

Prace wykonujemy przy użyciu systemów firmy RICO EAB (Niemcy) - lidera w technologiach inspekcji video na rynku światowym. Całość zabudowana jest oryginalnie na samochodzie Mercedes Sprinter.

pojazdy do inspekcji tv kanalizacji

Wykorzystywana w naszym pojeździe nowoczesna technologia cyfrowa ma wiele zalet:

- niezawodność - ciągły nadzór systemu nad poprawnością działania poszczególnych elementów,
- kontrola parametrów jazdy i inspekcji - system prowadzi pomiar takich parametrów jak: przebyta odległość (dokładność do 1 cm), kąt przechyłu wózka na bok (zapobiega niebezpiecznym przechyłom, alarmując operatora i zatrzymując wózek), chwilową wartość spadku rurociągu, pozycję w którą skierowana jest kamera i wiele innych. Wszystkie dane wyświetlane są na bieżąco na ekranie monitora i nagrywane na film.Kabel
- technologia jednoprzewodowa - jest to najnowsza technologia - jeszcze bardzo rzadko w Polsce wykorzystywana. Polega ona na wykorzystaniu bardzo lekkiego cienkiego kabla zawierającego tylko jeden przewód sygnałowy w silnym oplocie z kevlaru o długości 500 mb. Pozwala to na inspekcję z jednej pozycji (studni rewizyjnej) kilku odcinków na raz. Jest to znacząca redukcja czasu i kosztów inspekcji.
Dotychczasowe systemy analogowe wykorzystywały wielożyłowe kable - które ze względu na swój ciężar pozwalały w praktyce na jednorazową inspekcję do ok 150 mb. Później należało zwinąć cały system i przejechać kamerowozem na następną studnię rewizyjną. W trakcie całego dnia zajmowało to dużą część czasu.

Technologia ta zapewnia dodatkowo dużo dodatkowych parametrów pomiarowych (np. spadki), a przede wszystkim nieporównywalnie lepszą jakość obrazu i kontrolę nad inspekcją.

ROBOT

Inspekcję przeprowadzamy przy użyciu samojezdnego robota z zamocowaną kamerą uchylno - obrotową. Silny wózek, o napędzie na 4 lub 6 kół, pozwala na pokonywanie różnych przeszkód w rurociągach i umożliwia inspekcję rur o średnicach od DN150 do DN1400 mm. W zależności od średnicy wyposażany jest on w większe koła, poszerzenia osi, dodatkowe oświetlenia, elektryczne ramię do centrowania kamery w kanale.
Całość systemu w trakcie pracy wypełniona jest azotem pod ciśnieniem 2 bar. Zapewnia to szczelność wózka i chroni przed zagrożeniami wybuchowymi w przypadku obecności gazów (w środowiskach wybuchowych "EX").

kamera do kanalizacji

kamerowanie kanalizacji kamerowanie kanalizacji

Nasz pojazd do inspekcji TV kanalizacji

Silne moduły oświetleniowe umożliwiają kamerowanie rur kanalizacyjnych o dużych średnicach. Z użyciem tego sprzętu wykonywaliśmy już usługi kamerowania rur o średnicy 2500 mm z bardzo dobrymi rezultatami.

 

kamera do kanalizacji
W konfiguracji do rur DN150

KAMERA SR100 ZOOM
Na wyżej opisanym wózku montuje się kamerę z głowicą uchylno - obrotową (możliwość "patrzenia" w każdym kierunku). Najnowsza elektronika i moduł optycznego powiększenia (ZOOM) o wartość do 40x (!) nie pozwala na pominięcie żadnej nieprawidłowości.

STUDIO
Przeszkolony operator w trakcie prowadzenia inspekcji pracuje głównie w środkowej przestrzeni pojazdu - wyposażonej w monitory, komputer PC i panel sterowniczy. W pracy może pomagać dodatkowa osoba.


Pojazd Do Kamerowania KanalizacjiPulpit

Z tego miejsca odbywa się sterowanie systemem, prowadzenie obserwacji i wprowadzanie spostrzeżeń do specjalnego oprogramowania na komputerze PC. Po zakończeniu inspekcji, film nagrywany jest na płytę DVD oraz drukowany szczegółowy raport zawierający m.in.:

- szczegóły miejsca prowadzenia inspekcji
- listę spostrzeżeń (uszkodzenia, trójniki, studnie i inne) w postaci graficznej i tekstowej
- wykres spadków oraz profilu wysokościowego rurociągu - pozwalający jednoznacznie określić poprawność wykonania spadków
- uwagi

Uszkodzenia i opisy katalogujemy zgodnie z najnowszą obowiązującą Polską Normą PN-EN 13508-2.

 

INSPEKCJA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKACH I DOMACH, BADANIE PRZYŁĄCZY DO BUDYNKÓW

kamera do przyłączy kanalizacyjnych
Inspekcję rur o mniejszych średnicach przeprowadzamy przy użyciu kamer wpychanych przy użyciu włókna szklanego z zatopionymi we wnętrzu przewodami.

Posiadamy szereg różnego rodzaju kamer do wykonywania video inspekcji kanalizacji o mniejszych średnicach (50 - 150 mm). Aktualnie dysponujemy 6 zestawami do inspekcji TV instalacji wewnętrznych i przyłączy - znajdujących się na wyposażeniu większości naszych ekip serwisowych.

Przy użyciu tych kamer można wykonać inspekcję rur w budynkach, z dużą ilością łuków, poznać przyczyny awarii. Miniaturową głowicę z wbudowaną kamerą kolorową i własnym oświetleniem LED można wprowadzać w rury już od 35 mm średnicy (na odcinkach prostych). Kamera bez trudu pokonuje kolana 90 stopni w rurach DN100 - 150 mm.

Head Rico Eab1
"RICO .... jeszcze lepsza inspekcja TV...."

Dzięki dokładnemu pomiarowi odległości (wyświetlana na ekranie) można dokładne zlokalizować uszkodzenie. Obraz rejestrowany jest na bieżąco na komputerze PC. Po wykonaniu inspekcji film nagrywany jest na DVD i drukowany jest raport wygenerowany w specjalnym programie.

 

Kamerowanie1Kamerowanie Kanalizacji 1

Nasze najnowsze kamery video posiadają najnowocześniejsze głowice do video inspekcji:

głowica kamery do kanalizacji

kamerowanie przyłączy kanalizacyjnych

Kamera do video inspekcji TV z obrotową głowicą, możliwością penetracji przyłączy bocznych, regulowaną ostrością i cyfrową transmisją obrazu

Kamera-rico-tiny

samopoziomująca się kamera kamera do kanalizacji - vertica

Kamera do inspekcji TV przyłączy kanalizacyjnych z nowatorską głowicą video, pokazująca obraz zawsze w poziomie (nie np. obrócony "do góry nogami"). Dzięki temu, film jest dla Państwa bardziej czytelny. Kamera wyposażona jest w nadajnik radiowy do lokalizacji głowicy pod ziemią (ustalanie przebiegu kanalizacji, lokalizacja uszkodzeń w terenie).

 

RAPORT Z WYKONANEJ INSPEKCJI TV KANALIZACJI

Podstawowym elementem wykonywanej inspekcji video jest poprawne udokumentowanie jej wyników.

Od 2008 roku obowiązuje w całej Europie jednolity system sporządzania raportów oparty na normie  PN-EN 13508-2. Jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy wykorzystywać przeznaczony do tego celu system EasyCAN - sporządzony na nasze zamówienie w firmie Spering MicroSystems z Aachen w (Niemcy).

Raporty tworzone są w trakcie wykonywania inspekcji video. Wykorzystywany jest do tego komputer zabudowany w pojeździe.

Spostrzeżenia (uszkodzenia, łuki, przyłącza itp.) wprowadzane są do programu komputerowego oraz wyświetlane na nagrywanym filmie. Ponadto na film nanoszone są dane takie jak data, godzina, przebyta odległość.

Raport tworzony jest zarówno przy inspekcji dużych kanałów przełazowych, jak i w trakcie mniejszych prac, tj. inspekcje video Państwa przyłączy domowych.

System ten pozwala na jasne i przejrzyste sporządzanie raportu zawierającego:

  • szczegółowe dane o badanym odcinku kanalizacji
  • katalog wykrytych uszkodzeń i innych obserwacji
  • zdjęć z zaobserwowanych nieprawidłowości
  • wykresu spadków i profilu poziomego odcinka
  • szkicu przebiegu kanalizacji
  • wysokiej jakości film na płycie DVD

WYGLĄD PRZYKŁADOWYCH RAPORTÓW

Raport z inspekcji kanału deszczowego DN300 mm z rur betonowych

 

Raport z inspekcji jednego z kolektorów miejskich we Wrocławiu. Jest to rzadko spotykany kanał ceglany o profilu prostokątnym.

W wyniku inspekcji stwierdzono wiele poważnych uszkodzeń, które mogły doprowadzić nawet do zapadnięcia się jednej ruchliwych ulic Wrocławia.

 

 FILMY Z INSPEKCJI VIDEO I INNYCH PRAC

kamera do kanalizacji

Poniżej kilka przykładowych fragmentów filmów z prowadzonych inspekcji i innych prac kanalizacyjnych.

 

Szczury w kanalizacji

Inspekcja kanału DN400 Pragma

Blokada w ruruciągu

Uszkodzona rura kanalizacyjna

Uszkodzona rura kanalizacyjna 2

www.wuko.wroclaw.pl