Skip to main content

Inspekcja TV i kamerowanie video kanalizacji

INSPEKCJA TV I KAMEROWANIE VIDEO KANALIZACJI
pojazd pogotowia kanalizacyjnego

Jednym z podstawowych elementów prawidłowej eksploatacji rurociągów kanalizacyjnych jest przeprowadzanie inspekcji video TV (monitoring) wnętrza rurociągów.

Inspekcja video polega na wprowadzeniu do wnętrza kanalizacji kamery i dokonaniu szeregu pomiarów oraz oceny wizualnej prowadzonej przez przeszkolonego specjalistę.

 

Nasz najnowszy pojazd pozwala na przeprowadzenie prac w pełnym zakresie średnic rur. Pojazd wyposażony jest w komplet urządzeń do diagnostyki rurociągów kanalizacyjnych oraz dokumentowania wyników badań.  

Zapewniamy również czyszczenie rurociągu przed wykonaniem inspekcji.

CELE INSPEKCJI TV KANALIZACJI

kamera do kanalizacji

Inspekcja TV odbiorowa

KONTROLA NOWO WYBUDOWANYCH SIECI I INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

Inspekcja TV pozwala na obiektywną i pełną ocenę poprawności wykonania nowych zewnętrznych sieci kanalizacyjnych i instalacji wewnętrznych.

Jest to bardzo ważny etap odbioru nowo budowanych sieci. Nawet rzetelnie prowadzony nadzór nie jest w stanie zapewnić tego, że sieć będzie obarczona obarczona pewnymi wadami technicznymi. Wiele rodzajów wad jest nawet całkowicie niewidoczna od zewnętrznej strony rurociągu.

Niestety, doświadczenie pokazuje, że wiele z tych wad ujawnia się dopiero po kilku latach użytkowania. Naprawy w takim przypadku mogą być kosztowne i trudne do przeprowadzenia.

W trakcie inspekcji można jednoznacznie stwierdzić wady wykonawcze, takie jak:

  • nieszczelność złączy - prowadzące do wydostawania się ścieków poza rurociąg (eksfiltracja) lub przedostawanie się wody gruntowej do wnętrza rurociągu (infiltracja). Wady te z czasem nieuchronnie prowadzą do poważnych uszkodzeń rur, nawierzchni oraz mają bardzo duży wpływ na stan środowiska naturalnego oraz koszty opłat za ścieki (infiltracja).

  • uszkodzenia mechaniczne rur - przyczyna poważnych awarii kanalizacji i uszkodzeń nawierzchni

  • nieprawidłowe spadki - w krótkim czasie powodują powstawanie niedrożności rurociągów, zaś po dłuższym czasie prowadzą do powstawania trudnych do usunięcia twardych osadów. Jest jedną z najczęściej spotykanych wad wykonawczych.

  • przeszkody - zazwyczaj po zakończonej budowie wykrywamy we wnętrzu rurociągów kanalizacyjnych różne przedmioty, gruz, cegły, kawałki rur, deski, zastygnięty na dnie beton i wiele innych .....

Wszystkie w/w wady po pewnym czasie zaczynają być przyczyną awarii rurociągów, których usunięcie po okresie gwarancji (gdy wykonane są już nawierzchnie lub posadzki i obiekty są użytkowane) jest zazwyczaj bardzo kosztowne i kłopotliwe.

CELE INSPEKCJI TV KANALIZACJI

PRZEPISY PRAWA

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującą Polską Normą „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” (PN-EN 1610 z marca 2002 r.), zgodnie z pkt. 12 tej normy, po zakończeniu montażu przewodów powinny być przeprowadzone właściwe kontrole obejmujące kontrolę wizualną. Zgodnie z Polską Normą Nr PN-EN 13508-2 i punktem 5.2 tej normy, kontrola wizualna powinna obejmować „inspekcję rurociągu od wewnątrz” przy użyciu „zdalnie sterowanej kamery przewodowej telewizji przemysłowej. Tak więc mają Państwo prawo domagać się od wykonawcy przeprowadzenia inspekcji video w trakcie odbioru powykonawczego.

PRZEPISY PRAWA
kamera do kanalizacji wewnętrznej

Inspekcje TV eksploatacyjne

Okresowa kontrola istniejących sieci i instalacji kanalizacyjnych oraz poszukiwanie przyczyn i miejsc niedrożności lub awarii

Inspekcja TV pozwala na obiektywną ocenę techniczną aktualnego stanu istniejących rurociągów. Inspekcje eksploatacyjne służą do lokalizacji przyłączy, oceny stanu technicznego połączeń, oceny stanu wewnętrznych powierzchni rurociągów, lokalizacji pęknięć, przemieszczeń, wrastających korzeni, infiltracji, eksfiltracji, zawałów i innych nieprawidłowości występujących w czasie eksploatacji rurociągów.

W trakcie takich inspekcji wykrywany często takie nieprawidłowości, które w krótkim okresie czasu prowadziłyby do nagłego załamania rurociągu. Jeżeli takie nieprawidłowości zostaną odpowiedni wcześnie wykryte, to często istnieje możliwość szybkiej i stosunkowo niedrogiej naprawy metodą bezwykopową.

NASZ SPRZĘT DO INSPEKCJI TV KANALIZACJI

Prace wykonujemy głównie przy użyciu systemów firmy RICO EAB (Niemcy) - lidera w technologiach inspekcji video na rynku światowym. Całość zabudowana jest oryginalnie na samochodzie Mercedes Sprinter.

Inspekcje TV wykonujemy od 2005 roku. W 2019 roku zakupiony został do firmy nowoczesny zestaw RICO CrossTouch wraz z oprogramowanie Wincan VX. Zestaw ten to najnowsza generacja technologii dostępnej na rynku.

NASZ SPRZĘT DO INSPEKCJI TV

Roboty samojezdne do kamerowania rur kanalizacyjnych

Do pracy w prostych odcinkach kanalizacji o średnicy już od 100 mm i dostępem przez niewielkie plastikowe studnie rewizyjne

Inspekcję przeprowadzamy przy użyciu samojezdnego robota z zamocowaną kamerą uchylno - obrotową. Silny wózek, o napędzie na 4 lub 6 kół, pozwala na pokonywanie różnych przeszkód w rurociągach i umożliwia inspekcję rur o średnicach od DN100 do DN1400 mm. W zależności od średnicy wyposażany jest on w większe koła, poszerzenia osi, dodatkowe oświetlenia, elektryczne ramię do centrowania kamery w kanale.
Całość systemu w trakcie pracy wypełniona jest azotem pod ciśnieniem 2 bar. Zapewnia to szczelność wózka i chroni przed zagrożeniami wybuchowymi w przypadku obecności gazów (w środowiskach wybuchowych "EX").

ROBOTY SAMOJEZDNE DO KAMEROWANIA RUR KANALIZACYJNYCH

Inspekcja TV (kamerowanie) kanalizacji w budykach

Inspekcja rur DN50 w prostych odcinkach. Inspekcja TV od 75 mm z możliwością pokonywania kolan.

Inspekcję rur o mniejszych średnicach przeprowadzamy przy użyciu kamer wpychanych przy użyciu włókna szklanego z zatopionymi we wnętrzu przewodami.

Posiadamy szereg różnego rodzaju kamer do wykonywania video inspekcji kanalizacji o mniejszych średnicach (50 - 150 mm). Aktualnie dysponujemy 6 zestawami do inspekcji TV instalacji wewnętrznych i przyłączy - znajdujących się na wyposażeniu większości naszych ekip serwisowych.

Przy użyciu tych kamer można wykonać inspekcję rur w budynkach, z dużą ilością łuków, poznać przyczyny awarii. Miniaturową głowicę z wbudowaną kamerą kolorową i własnym oświetleniem LED można wprowadzać w rury już od 35 mm średnicy (na odcinkach prostych). Kamera bez trudu pokonuje kolana 90 stopni w rurach DN100 - 150 mm.

INSPEKCJA TV INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKACH

DOKUMENTACJA WYNIKÓW INSPEKCJI TV - Raport graficzny i tekstowy

System WINCAN VX - profesjonalny system opisu technicznego wyników inspekcji TV

Podstawowym elementem wykonywanej inspekcji video jest poprawne udokumentowanie jej wyników.

Wiele firm wykonujących inspekcje TV (w szczególności instalacji wewnętrznych) przekaże Państwo film z kamerowania. W wielu przypadkach, gdy występuje większa ilość różnych nieprawidłowości, tylko osoba z dużym doświadczeniem jest w stanie wychwycić to z filmu z kamerowania. 

Z tego powodu wykonujemy tzw. "RAPORT Z INSPEKCJI TV". Zawiera on wszelkie niezbędne dane opisujące miejsce kamerowania, rodzaj rurociągu, średnicę itp. Następnie na czytelnym diagramie nanoszone są uwagi i spostrzeżenia, z odwzorowaniem ich odległości od np. studni kanalizacyjnej. Dodatkowo wykonywane są zdjęcia obserwacji (np. uszkodzeń).

Na koniec otrzymują Państwo czytelny dokument w postaci pliku PDF, z którego można szybko odczytać wszystkie niezbędne informacje lub wysłać go przez email innej zainteresowanej osobie.  

 

DOKUMENTACJA WYNIKÓW INSPEKCJI TV

Ciekawe filmy z inspekcji TV

filmy z inspekcji TV

Awaria? Pytanie ?

Zapraszamy do kontaktu przez cały tydzień
od godz. 7:00 do godz. 18:00

Godziny realizacji zleceń:

PON - PT. : 07:00 - 18:00
Dni wolne: 08:00 - 14:00

Copyright © 2020 EKOS - Pogotowie kanalizacyjne - Wrocław. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie zdjęć tylko po podaniu źródła www.kanalizacja.com