Skip to main content

RADIOWA LOKALIZACJA RUROCIĄGÓW (TRASOWANIE)

radiowa lokalizacja uzbrojenia podziemnego

Wykonujemy usługi z użyciem lokalizatora radiowego do kanalizacji.

Lokalizację radiową wykorzystuje się w następujących przypadkach: 

  • precyzyjnego wyznaczania trasy przebiegu rurociągów wykonanych z materiałów nieżelaznych (kamionka, pcv itp.)

  • precyzyjnego naznaczania w terenie miejsca awarii wykrytej np. w trakcie inspekcji video

  • precyzyjnego oznaczania głębokości posadowienia rurociągu w wybranym miejscu.

  • Lokalizację zasłoniętych w terenie włazów do studni kanalizacyjnych. Wspomagamy się wtedy również wykrywaczem metali. 

  • poszukiwanie ujścia rurociągów kanalizacji deszczowej do rzeki lub rowu

Lokalizację radiową kanalizacji, wykorzystujemy najczęściej do precyzyjnego wyznaczenia miejsca awarii rurociągu. W ten sposób wiemy, w którym miejscu dokładnie należy wykonać wykop. Znacznie przyspiesza to prace i pozwala lepiej je zaplanować.

Na czym polega radiowa lokalizacji trasy przebiegu rurociągu

1. Wprowadzamy miniaturowy nadajnik radiowy do wnętrza rurociągu, lub wykorzystujemy nadajniki wbudowane w nasze kamery
2. Pod nadzorem kamery, umieszczamy nadajnik w miejscu awarii,
3. Z użyciem lokalizatora, operator dokonuje odczytu aktualnego położenia nadajnika w terenie,
4. Dodatkowo możemy dokonać cyfrowego odczytu głębokości na której znajduje się aktualnie nadajnik.

W przypadku potrzeby określenia dokładnej trasy rurociągu, wystarczy powtarzać w/w pomiary np. co 1 mb.

Kiedy można zastosować radiowe namierzanie rur kanalizacyjnych

Nadajnik doskonale działa w rurach z tworzyw sztucznych i kamionki. W rurach stalowych (żeliwnych) odczyty mogą być zafałszowane.

Najmniejszy nadajnik ma średnicę ok 2 cm i głębokość działania do 3 m. Najmocniejszy nadajnik ma średnicę około 8 cm i głębokość działania do 10 m pod powierzchnią ziemii.

Dużym utrudnieniem jest, gdy posadzka wykonana jest z tzw. mikrozbrojeniem stalowym lub gdy w ziemi znajduje się dużo kabli pod napięciem.

Nadajniki są w pełni wodoszczelne. 

Jak dokładna jest urządzenie

Dokładność pomiaru w dużej mierze zależy od operatora i wymagane jest tu duże doświadczenie. Bardzo łatwo jest tu o popełnienie błędu ze względu na występowania fałszywych "sygnałów - duchów" (ang. ghost signals) w pewnej odległości od prawidłowego sygnału.

Dzięki temu, że posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu takich prac, możemy pochwalić się tylko "trafnymi" pomiarami.

Generalnie odchyłka najczęściej jest w zakresie od kilku centymetrów do 0,5 m.

Awaria? Pytanie ?

Zapraszamy do kontaktu przez cały tydzień
od godz. 7:00 do godz. 18:00

Godziny realizacji zleceń:

PON - PT. : 07:00 - 18:00
Dni wolne: 08:00 - 14:00

Copyright © 2020 EKOS - Pogotowie kanalizacyjne - Wrocław. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie zdjęć tylko po podaniu źródła www.kanalizacja.com