kolektor OdraW związku z budową wału przeciwpowodziowego, prowadzoną przez firmą "Ziajka" z Wrocławia, wykonana została renowacja kolektora Odra. Prace renowacyjne polegały na ułożeniu wewnątrz zniszonego rurociągu betonowego modułów rurowych GRP (materiał kompozytowy oparty na zywicy i włóknie szklanym). We wnętrzu starego kanału wykonano nowy, o średnicy 2,4 m. Pustka pomiędzy starym i nowym kanałem wypełniona została spejalnym rodzajem betonu.

Film z przebiegu wprowadzania modułów rurowych:

Był to aktualnie największy projekt renowacyjny prowadzony na terenie Wrocławia o łącznej wartości ponad 13 mln. zł.

Firma nasza aktywnie współpracowała z firmą Pana Zbigniewa Ziajki. Wykonaliśmy szereg prac polegających na:

  1. Kompleksowym przygotowaniu kilkunastu komór do renowacji, obejmującym omycie ścian pod wysokim ciśnieniem (200 bar) mającycm na celu odspojenie luźnych fragmentów powierzchni betonowej
  2. Odsysaniu i wywozie do utylizacji osadów odspojonych od ścian oraz zalegających na dnie (ok 50 ton).
  3. Powykonawczej Inspekcji TV i przekazaniu dokumentacji z kamerowania do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu (http://www.mpwik.wroclaw.pl/) - łącznie 772 mb kanału DN2400 - w tym dwa syfony.

Na uwagę zasługuję fakt, że nasz sprzęt do inspekcji TV doskonale spisał się w kanale o tak dużej średnicy (2,4 m) - czego potwierdzeniem jest przyjęcie go w pełni przez MPWiK we Wrocławiu.

Zdjęcia z realizacji prac:

Odświeżanie galerii zdjęć ......