Krd  

Jedną z podstaw działalności naszej firmy jest rzetelność i terminowość w zakresie regulowania podjętych zobowiązań. Niestety, pewien odsetek działających na rynku polskim firm nie uznaje tego za obowiązującą normę. 

Duże opóźnienia w płatnościach i problemy z egzekwowaniem należności prowadzą często do kłopotliwych i czasochłonnych czynności windykacyjnych. Firma nasza od początku swojej działalności, jako podstawowy priorytet traktuje terminowe wywiązywanie się ze swoich zobowiązań.

Rynek budowlano - instalacyjny w Polsce nadal jest obarczony dużym ryzykiem związanym z nieterminowym wywiązywaniem się z zobowiązań.

Rozumiemy to i stawaiamy na dużą elastyczność w zakresie rozliczeń, oferując długie terminy płatności lub ich odraczanie czy rozkładanie na raty. Czynności windykacyjne - jako krok ostateczy - staramy się podejmować tylk wtedy, gdy brak jest jakiegokolwiek dialogu z inwestorem.

   Chcąc potwierdzić nasze uczciwe podejście do spraw regulowania należności, uczestniczymy w programie RZETELNA FIRMA, prowadzonym przez KRD S.A. W każdym momencie mogą Państwo potwierdzić nasze uczestnictwo w programie poprzez kliknięcie na logo:

 

Krd
 www.krd.pl
www.rzetelnafirma.pl

 

Rzetelność podejmowanych naszych działań została zauważona i doceniona przez firmę KRD S.A. poprzez zaproszenie do uczestnictwa w realizacji spotu reklamowego, promującego działalność Krajowego Rejestru Długów emitowanego m.in. w TVN24.

Serdecznie zapraszamy do oglądnięcia spotu: