wycinanie korzeni z kanalizacjiI znów wieloletnie zaniedbania doprowadziły do niedrożności głównego kanału deszczowego o średnicy DN300 mm - odprowadzającego wody deszczowe z terenu jednej z dużych spółdzielni mieszkaniowej we Wrocławiu. Kanał o łącznej długości ok 100 mb wypełniony został całkowicie wrastającymi korzeniami i osadem piaskowym.

Dzięki wykorzystaniu hydraulicznej wycinarki do korzeni, zasilanej z wieloczynnościowego pojazdu KAISER Aquastar, udało się odzyskać ok 75 mb kanału i w pełni przywrócić go do działania. Pozytywne wyniki czyszczenia potwierdziła wykonana inspekcja video kanału.
Niestety, odcinek o długości ok. 15 mb uległ już całkowitemu zniszczeniu, i konieczna była jego całkowita wymiana. Dzięki wykorzystaniu nowo zakupionej koparki JCB 3CX Sitemaster i kompresora z młotem do kucia betonu prace zostały wykonane sprawnie. Powykonawcza Inspekcja TV potwierdziła poprawność wykonanie prac.

 

Odświeżanie galerii zdjęć ......