Wroclaw Stadion Przekroj

Firma nasza zakończyła właśnie wykonywanie inspekcji TV na terenie budowy Stadionu Wrocław. Prace zlecone przez Generalnego Wykonawacę, firmę MAX Boegl, obejmowały:

  • wykonanie inspekcji video kanalizacji na terenie budowy stadionu
  • inwentaryzację pod kątem zgodności z dostępną dokumentacją 
  • ocenę aktualnego stanu technicznego

W ciągu 10 dni wykonaliśmy inspekcję ok 3,5 km sieci kanalizacyjnej. Dzięki tym pracom udało się zawczasu wykryć uszkodzenia, błędy wykonawcze oraz problemy eksploatacyjne (zanieczyszczenia, różne obiektu w rurach). Pozwoliło to na szybką i tanią naprawę kanalizacji, przed wykonaniem docelowych nawierzchni.