W wyniku wygranego przetargu zorganizowanego przez Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu firma nasza została wybrana do wykonywania kontroli technicznych sieci kanalizacyjnych na terenie podległych jej obiektów na terenie Wrocławia.

 W związku z planowaną budową nowego boiska na terenie jednej ze Szkół we Wrocławiu zaistniała konieczność wykonania oceny technicznej stanu istniejącej kanalizacji deszczowej w tym rejonie. W tym celu wykonano inspekcję video rurociągów kanalizacji drenażowej wraz z wykonaniem pomiaru spadków.

 Decyzja o konieczności wykonania oceny okazała się trafna. W wyniku inspekcji wykryto szerego nieprawidłowości, które doprowadzić mogłyby w przyszłości do zniszczenia nowej, kosztownej płyty boiska poprzez brak odpowiednio wydajnego odprowadzania wód gruntowych.

inspekcja tv kanalizacji