pojazd-do-inspekcji-tv

Podstawowym elementem wykonywanej inspekcji video jest poprawne udokumentowanie jej wyników.

Od 2008 roku obowiązuje w całej Europie jednolity system sporządzania raportów oparty na normie  PN-EN 13508-2. Jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy wykorzystywać przeznaczony do tego celu system EasyCAN - sporządzony na nasze zamówienie w firmie Spering MicroSystems z Aachen w (Niemcy).

 

Raporty tworzone są w trakcie wykonywania inspekcji video. Wykorzystywany jest do tego komputer zabudowany w pojeździe.

Spostrzeżenia (uszkodzenia, łuki, przyłącza itp.) wprowadzane są do programu komputerowego oraz wyświetlane na nagrywanym filmie.

Raport tworzony jest zarówno przy inspekcji dużych kanałów przełazowych, jak i w trakcie mniejszych prac, tj. inspekcje video Państwa przyłączy domowych.

System ten pozwala na jasne i przejrzyste sporządzanie raportu zawierającego:
- szczegółowe dane o badanym odcinku kanalizacji
- katalog wykrytych uszkodzeń i innych obserwacji
- zdjęć z zaobserwowanych nieprawidłowości
- wykresu spadków i profilu poziomego odcinka
- szkicu przebiegu kanalizacji
- wysokiej jakości film na płycie DVD

WYGLĄD PRZYKŁADOWYCH RAPORTÓW

Raport z inspekcji kanału deszczowego DN300 mm z rur betonowych
POBIERZ JAKO PLIK PDF - (wymagany Adobe Acrobat Reader 6.0 lub wyższy)

Raport z inspekcji jednego z kolektorów miejskich we Wrocławiu.
Jest to rzadko spotykany kanał ceglany o profilu prostokątnym.
W wyniku inspekcji stwierdzono wiele poważnych uszkodzeń, które mogły doprowadzić nawet do zapadnięcia się jednej ruchliwych ulic Wrocławia.

POBIERZ JAKO PLIK PDF - (wymagany Adobe Acrobat Reader 6.0 lub wyższy)

 

Inspekcja TV studni kanalizacyjnej -dokładne określenie stanu techniczenego oraz istniejących dopływów

Inspekcja Tv Studni Kanalizacyjnej

Inne zdjęcia z prowadzenia inspekcji TV kanalizacji

Odświeżanie galerii zdjęć ......